Whoosh là gì

      15
a soft sound made by something moving fast through the air or like that made when air is pushed out of something:


Bạn đang xem: Whoosh là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự anhhungxadieu.vn.Học các trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một biện pháp lạc quan.


With one powerful whoosh, a skilled sucker can defy the laws of gravity & make a token dance right up into his mouth.
The resultant sign, audible via stethoscope, is a rhythmic, whooshing sound caused by excessively rapid blood flow through the arteries & veins.
The user can control the sweep which moves the phaser"s frequency response, yielding the classic phaser whooshing sound.
One can also listen through a stethoscope for the sound of the blood whooshing through the fistula, a sound called "bruit".
I think he was saying that, for a magical moment, we shall be in stage 2, & then—whoosh—inlớn stage 3.
Flangers tend khổng lồ sound more pronounced & natural, like the jet plane whoosh effect, whereas phasers tend to sound more subtle and otherworldly.
Witnesses reported hearing a whoosh of air, a craông chồng and a sound lượt thích a freight train rushing the hill.
Surrounding area is always filled with whoosh caused by seawater rushing through the natural hole & it can be heard somewhat far away from the site.
Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên anhhungxadieu.vn anhhungxadieu.vn hoặc của anhhungxadieu.vn University Press hay của các nhà trao giấy phép.


Xem thêm: 6 Tiêu Chí So Sánh Máy Ảnh Tốt Nhất Trong Năm 2020, So Sánh Đánh Giá Các Sản Phẩm Máy Ảnh Máy Quay

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập anhhungxadieu.vn English anhhungxadieu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Pokemon X And Y Guide: Which Game To Buy, Beginners Tips, What To Do, Where To Go

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tin Tức
Link 12Bet W88