Vệ Hồn Rùa Thần

      27

Đây là 1 trong trong 2 cỗ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bản Vườn Thiên Quy có lever và tác dụng cao hơn nhiều những cỗ vệ hồn xuất hiện thêm từ trước mang lại giờ.

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn lịch sử một thời Thiên Quy riêng, có hiệu ứng khác nhau.Ngoài ra, cảm giác Hệ phái hoàn toàn có thể đổi theo nguyên tố.

*


Bạn đang xem: Vệ hồn rùa thần

Chỉ số

MảnhChỉ số
1Sinh lực 3250 ~ 4640Chính xác 263 ~ 3761 loại ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 160 Chí mạng⦁ 112 ~ 160 Né tránh⦁ 112 ~ 160 Đỡ đòn
2Sinh lực 6150 ~ 87901 mẫu ngẫu nhiên:⦁ 118 ~ 168 Chí mạng⦁ 118 ~ 168 bao gồm xác⦁ 118 ~ 168 chống thủ
3Sinh lực 3560 ~ 5080Đỡ đòn 287 ~ 4111 dòng ngẫu nhiên:⦁ 123 ~ 176 Chí mạng⦁ 123 ~ 176 chính xác⦁ 123 ~ 176 phòng thủ
4Sinh lực 3710 ~ 5300Né kiêng 301 ~ 4301 cái ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 chủ yếu xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn
5Sinh lực 4020 ~ 5750Chí mạng 325 ~ 4651 cái ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 chính xác⦁ 139 ~ 199 phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Né tránh
6Sinh lực 4180 ~ 5970Chính xác 338 ~ 4831 cái ngẫu nhiên:⦁ 144 ~ 206 Chí mạng⦁ 144 ~ 206 Né tránh⦁ 144 ~ 206 chống thủ
7Sinh lực 4330 ~ 6190Chí mạng 350 ~ 5011 chiếc ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 thiết yếu xác⦁ 139 ~ 199 chống thủ⦁ 139 ~ 199 Đỡ đòn
8Sinh lực 4490 ~ 6410Chí mạng 362 ~ 5181 loại ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 chủ yếu xác⦁ 139 ~ 199 chống thủ⦁ 1390 ~ 1990 Sinh lực

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ tiến hành cộng hiệu ứng riêng khi tích lũy được tích lũy được đủ bộ Vệ hồn Thiên Quy:

Kiếm Sư

*

Vệ hồn Tinh Kiếm

Số mảnhHiệu ứng
3+15% tiếp giáp thương Tốc Kiếm
5+10 Lực Tấn Công, +15% sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Ngũ Liên Kích đi 30%+50% gần kề thương Ngũ Liên Kích+50% liền kề thương Hỏa Luyện

Võ Sư

*

Vệ hồn nam giới Hổ

Số mảnhHiệu ứng
3+20% liền kề thương Toàn Phong Quyền / Hỏa Trảo+35% gần kề thương Phong Quyển Cước /Liên trả Cước
5+10 Lực Tấn Công, +15% gần cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Trừng vạc đi 50%+120% gần kề thương Trừng Phạt+30% ngay cạnh thương phương pháp Không Quyền

Pháp Sư

*

Vệ hồn Chiêm Tinh

Số mảnh
Hiệu ứng
3

Xem thêm: Wav To Mp3 (Online & Free) — Convertio, Perbedaan File Audio Mp3 Dan Wav

5+10 Lực Tấn Công, +15% ngay cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+70% cạnh bên thương tuy nhiên Long Chưởng

Cuồng Long

*

Vệ hồn Giai Lệ

Số mảnhHiệu ứng
310% gần cạnh thương Thịnh Nộ
5+10 Lực Tấn Công, +15% gần kề thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Dậm Đất đi 50%+150% tiếp giáp thương Dậm Đất

Sát Thủ

*

Vệ hồn ngày tiết ảnh

Số mảnhHiệu ứng
3+5% sát thương Lôi trung tâm Kích / Hắc Trảm /

Kết Liễu

5+10 Lực Tấn Công, +15% ngay cạnh thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời hạn hồi Ném Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất đi 50%+250% liền kề thương Ném Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất

Triệu Hồi Sư

*

Vệ hồn Ẩn sĩ

Số mảnhHiệu ứng
3+15% sát thương Dây tua / Roi Dây Leo
5+10 Lực Tấn Công, +15% gần kề thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+100% giáp thương Thả Gai

Kiếm Vũ

*

Vệ hồn Tinh Vân Kiếm

Số mảnh
5+10 Lực Tấn Công, +15% cạnh bên thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Nguyệt tìm / tuy nhiên Kích đi 50%+100% sát thương Nguyệt kiếm / song KíchGiảm thời hạn hồi Phi Thân / Áp gần kề đi 30%+60% giáp thương Phi Thân / Áp Sát

Khí Công Sư

*

Vệ hồn Công Thần

Số mảnhHiệu ứng
3+20% tiếp giáp thương Phá không Chưởng / Băng Cầu
5+10 Lực Tấn Công, +15% cạnh bên thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+100% gần kề thương Húc Vai

Cách lấy

Người chơi cần hủy diệt Boss Rùa thần tại sân vườn Thiên Quy để đưa được các mảnh Vệ hồn Rùa thần.

*

Để mang được từng miếng Vệ hồn, tín đồ chơi cần đánh bại Rùa thần sống 6 lever khác nhau:

Rùa 1: 1trong 2 mảnh 1 -2Rùa 2: một trong các 3 mảnh 1 – 2 -3Rùa 3: một trong những 4 mảnh 1 – 2 – 3 -4Rùa 4: 1 trong 6 miếng 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6Rùa 5: một trong 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8Rùa 6: 1 vào 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8


Bình luận: