Hỏi và đáp

      138

Nguồn cội nhiệm vụ Vạn Tiên Trận: Sau thua cuộc thảm sợ tại trận Vạn Tiên, Triệt Giáo suy sụp, đồ đệ ly tán. Thông Thiên giáo công ty lâm vào chình ảnh thân bại danh liệt, bao nhiêu đạo hạnh tu luyện nđần độn năm chỉ trong một nhanh chóng một chiều cơ mà rã đổi thay. Song, quả ko thứa sở hữu danh là tôn sư của một đại Giáo phái, Thông thiên Giáo chủ ngửa mặt quan sát Ttách thề ngày rửa hận.

Bạn đang xem: Hỏi và đáp


Yêu cầu cung cấp độ: quý phái 31 trngơi nghỉ lênLoại nhiệm vụ: trọng trách tuần hoàn, làm cho được từng ngày.Ngày x2 điểm tởm nghiệm: thứbố sản phẩm tuần
Hình ảnhGhi chú02h00 - 02h40
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thổ)
Vị trí: Sùng Thành Doanh 206:197Thời gian mnghỉ ngơi cổng
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp cho 31 đến 50Vật Phđộ ẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Thủy)Vị trí: Xi Vưu Mộ 194:201Thời gian mlàm việc cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cấp 51 mang đến 70 Vật Phđộ ẩm Vào Trận: Tdiệt Linch Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Hỏa)Vị trí: Ngọc Hư Cung 213:193Thời gian mnghỉ ngơi cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cung cấp 71 mang đến 90 Vật Phẩm Vào Trận: Hỏa Linch Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Phong)Vị trí: Game Phong Thần Đài 188:205Thời gian mngơi nghỉ cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng Cấp Vào Trận: Từ cung cấp 91 đến 120 Vật Phẩm Vào Trận: Thổ Linh Phù
*
Truyền Tống Vạn Tiên Trận (Huyễn)Vị trí: Tây Kỳ 180:193Thời gian mở cổng02h00 - 02h40
10h00 – 10h40
13h00 – 13h40
18h00 – 18h40
21h00 – 21h40
23h00 – 23h40
Đẳng Cấp Vào Trận: +Từ cung cấp 121 mang đến 160: Vật Phđộ ẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linch Phù + 01 Huyễn Linch Thạch +Từ cấp 161 mang lại 200: Vật phẩm Vào Trận: 01 Huyễn Linc Phù + 03 Huyễn Linh Thạch
*
Xích Tùng Tử
Vị trí: Diêu Trì (195:195)Chức năng: Ghép Linc PhùCông thức ghép:Nguyên liệuThành phẩm02 Thổ Linh Phù
01 Thủy Linc Phù
02 Tbỏ Linc Phù01 Hỏa Linch Phù
02 Hỏa Linc Phù01 Phong Linc Phù
02 Phong Linc Phù01 Huyễn Linh Phù
*
Ứng Tiêm Thương
Vị trí: Triều Ca (207:191)Chức năng: Mua Thăm May Mắn Phần thưởng: thốt nhiên Thổ Linh Phù, Tdiệt Linh Phù, Tiền Vạn….
*
*
Vị trí: Triều Ca (196:184) hoặc trên vào bạn dạng đồ Vạn Tiên Trận.
*
*
*
*
*
(Thổ Linch Thạch – Thủy Linc Thạch – Hỏa Linh Thạch – Phong Linc Thạch – Huyễn Linch Thạch)
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các (mục Hiệu Quả trang 3,4)Giá: 1 Tiền Đồng Chức năng: Các nguyên liệu báo danh tđê mê gia Vạn Tiên Trận
*
*
*
Thất Bảo Kyên ổn Liên Đồ Phổ
(Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ) Nguồn gốc: Cấp nhiệm vụ đạt 12, sử dụng nguyên liệu theo những hiểu biết để đổi. Chức năng: Đổi Thất Bảo Kyên ổn Liên (Đạo Sĩ/Dị Nhân/Giáp Sĩ)
*
Tkhô nóng Long Lệnh
Nguồn gốc: Tiêu diệt boss Quỷ Vương
*
Chu Tước Lệnh
Nguồn gốc: Tiêu khử boss Đao Ngưu
*
Huyền Võ Lệnh
Nguồn gốc: Tiêu diệt trùm Đại Thạch Thần
*
Bạch Hổ Lệnh
Nguồn gốc: Tiêu diệt trùm Thiết Kinh Thần

Nhiệm vụ Đầu Tiên: Tìm Đại Phu vào Vạn Tiên Trận

*

Cách 2: Tại Vạn Tiên Trận Thổ (185:205) kiếm tìm NPC Đại Phu để trả trách nhiệm.

Xem thêm: Thiệp 3D Giáng Sinh Đẹp Và Cực Dễ Cho Bạn, Mẫu In Thiệp 3D Noel 12

*

Bước 3: Đến NPC Thiên Hùng trên Vạn Tiên Trận hoặc Triều Ca nhằm trả trách nhiệm cùng nhấn thưởng

*


Bước 1: Lúc đạt quý phái 8 của Vạn Tiên Trận, NPC Thiên Hùng đã thử khám phá fan nghịch search vật phẩm là Lệnh Bài Đặc BiệtCách 2: Người chơi vào Vạn Tiên Trận, tiêu diệt 4 boss Quỷ Vương/Thiết Kinch Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để sở hữu được thiết bị phđộ ẩm Tkhô nóng Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ LệnhBước 3: Tại Vạn Tiên Trận, bạn nghịch search tìm Tháp và bước vào Tháp.Cách 4: Sauk hi vào Tháp, tín đồ chơi chạm mặt NPC Đại PhuCách 5: Hoàn vớ 4 bước bên trên, mang đến NPC Thiên Hùng nhằm trả nhiệm vụ
Cách 1: Đến NPC Thiên Hùng trên Triều Ca hoặc tại Vạn Tiên Trận nhằm dìm nhiệm vụBước 2: Sau Lúc đã nhận được nhiệm vụ, người đùa hủy diệt quái ác theo tận hưởng, rất có thể tổ team để thuộc kết thúc nhiệm vụ

Bước 3: Sau lúc hủy hoại đầy đủ quái, tín đồ nghịch về NPC Thiên Hùng để trả nhiệm vụ


Trang Bị LụcĐẳng cung cấp Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
Vạn Tiên Trận cung cấp 21 món Trang Bị Lục cấp 40
Vạn Tiên Trận cấp cho 51 món Trang Bị Lục cấp cho 60
Vạn Tiên Trận cung cấp 81 món Trang Bị Lục cấp cho 80
Vạn Tiên Trận cấp cho 101 món Trang Bị Lục cấp 100

Đặc Biệt:

Đẳng cấp cho Vạn Tiên TrậnPhần thưởng
Vạn Tiên Trận cung cấp 71 thiết bị phổ Đồ Cam cung cấp 3
Vạn Tiên Trận cấp cho 81 vật dụng phổ Đồ Cam cấp 3
Vạn Tiên Trận cấp 91 đồ gia dụng phổ Đồ Cam cung cấp 3
Vạn Tiên Trận cấp 121 trang bị phổ Thất Bảo Kyên Liên

Thông ThiênGhi chú
Quỷ VươngVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người kết thúc Quỷ Vương đã nhận được Thanh Long Lệnh
Thiết Kinh ThầnVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người ngừng Thiết Kinch Thần vẫn cảm nhận Bạch Hổ Lệnh
Đao NgưuVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người dứt Đao Ngưu đã cảm nhận Chu Tước Lệnh
Đại Thạch ThầnVị trí: Vạn Tiên TrậnChức năng: Người chấm dứt Đại Thạch Thần đang nhận được Huyền Vũ Lệnh
Tkhô cứng Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ LệnhNguồn gốc: khi xong boss Vạn Tiên Trận.Chức năng: Đủ 4 lệnh bài bác bên trên sẽ mlàm việc được cổng Vạn Tiên Trận.Tính chất: Chỉ hoàn toàn có thể thanh toán một đợt, sau thời điểm thanh toán ngừng thì lệnh bài có khả năng sẽ bị khóa. lúc phù ra khỏi phiên bản đồ Vạn Tiên Trận thì lệnh bài đã mất.
Cách 1: Sau Lúc vào Vạn Tiên Trận, Người chơi tàn phá 4 trùm Quỷ Vương/Thiết Kinh Thần/Đao Ngưu/Đại Thạch Thần để sở hữu được thứ phẩm Thanh Long Lệnh/Bạch Hổ Lệnh/Chu Tước Lệnh/Huyền Vũ LệnhCách 2: Sau Khi đầy đủ 4 lệnh bài xích, người đùa cho cửa ngõ Vạn Tiên Trận để mlàm việc vào gặp gỡ Thông Thiên Giáo ChủBước 3: Tiêu diệt Thông Thiên Giáo Chủ đã nhận ra phần thưởngTên BossPhần ttận hưởng ngẫu nhiên
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thổ)Trang Bị White Mhình ảnh Lam Thủy Tinh Mhình họa Hồng Thủy Tinh Lam Thủy Tinch Hồng Thủy Tinc Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp 10 Pháp Bảo cấp 30 Vũ Khí Hoàng Klặng cấp 30 Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 40 Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50 Đại Địa Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Thủy)Trang Bị white Mảnh Lam Tdiệt Tinh Mảnh Hồng Thủy Tinch Lam Tbỏ Tinch Hồng Tbỏ Tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp cho 10 Pháp Bảo cấp cho 30 Pháp bảo cấp 50 Vũ Khí Hoàng Kyên cấp cho 50 Vũ Khí Hoàng Klặng cấp cho 60 Vũ Khí Hoàng Kyên cấp 70 Hoàn Quan Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Hỏa)Trang Bị white Mhình ảnh Lam Thủy Tinc Mhình ảnh Hồng Tbỏ Tinch Lam Thủy Tinh Hồng Tdiệt Tinh Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp cho 10 Pháp Bảo cấp 30 Pháp Bảo cấp cho 50 Pháp Bảo cấp 70 Vũ Khó Hoàng Kim cấp cho 60 Vũ Khí Hoàng Kyên ổn cấp 70 Vũ Khí Hoàng Kyên ổn cấp cho 80 Vũ Khí Hoàng Klặng cung cấp 90 Liệt Liệm Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Phong)Trang Bị White Mhình ảnh Lam Tdiệt Tinc Mhình ảnh Hồng Tbỏ Tinch Lam Tbỏ Tinh Hồng Tdiệt Tinc Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp 10 Pháp Bảo cung cấp 30 Pháp Bảo cấp cho 50 Pháp Bảo cấp 70 Vũ Khó Hoàng Kyên cấp cho 60 Vũ Khí Hoàng Kim cung cấp 70 Vũ Khí Hoàng Kyên ổn cấp 80 Vũ Khí Hoàng Klặng cung cấp 90 Vũ Khí Hoàng Kyên ổn cung cấp 100 Phong Bạo Nhãn
Thông Thiên (Vạn Tiên Trận Huyễn)Trang Bị Trắng Mảnh Lam Tbỏ Tinh Mhình họa Hồng Thủy Tinch Lam Tbỏ Tinc Hồng Thủy Tinch Lam Bảo Thạch Hồng Bảo Thạch Pháp Bảo cấp cho 10 Pháp Bảo cấp cho 30 Pháp Bảo cung cấp 50 Pháp Bảo cấp 70 Vũ Khó Hoàng Kyên ổn cấp cho 60 Vũ Khí Hoàng Klặng cấp 70 Vũ Khí Hoàng Kyên cấp 80 Vũ Khí Hoàng Kyên ổn cung cấp 90 Vũ Khí Hoàng Kyên cấp cho 100 Vũ Khí Hoàng Klặng cấp 120 Mãnh Vũ Khí cấp cho 1đôi mươi Ấn Thông Thiên Khuôn Vũ Khí 1đôi mươi Huyễn Linch Nhãn

Cách 4: Lúc Thông Thiên bị tiêu diệt, khối hệ thống đã thông tin Rương tình cờ rơi ra trong Vạn Tiên Trận theo tọa độ thông báo trên khối hệ thống. Nhặt Rương hoàn toàn có thể ngẫu nhiên như ý nhận thấy Vũ Khí Hoàng Kim.


Chúc quý kỳ sĩ luôn luôn hoan hỉ lúc dò ra tam giới Game Phong Thần. Các thắc mắc vui mừng contact Hotline 1900 561 558 hoặc liên hệ trang web hotro.anhhungxadieu.vn.vn để được cung ứng kịp lúc.


Website VngKingSoft
AE388 - AE3888 | Trang Chủ Venus Casino ✔️
tăng like fanpage