TỪ ĐIỂN TIẾNG Ý

      30
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng ý

*
*
*

Từ điển Italia Việt.Italian-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu nghữ pháp

Bạn gồm thể cài đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows để tra trường đoản cú điển dễ dàng khi đọc văn phiên bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, người học rộng biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở dictionary English: giờ Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ điển tự động
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính xách tay
descriptor dictionary : tự điển mô tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : lắp thêm tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển cam kết kiệu không tính
frequency dictionary : tự điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : tự điển thứ
main dictionary : từ bỏ điển bao gồm
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển gửi vị trí
relocation dictionary : từ bỏ điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Hải Ly Là Con Hải Ly In English, Hải Ly Là Con Gì

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish

68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng | | C54 MOBI | j88