TRUYỆN BẢO BỐI GIÁ TRÊN TRỜI

      90

Trong lòng Hoắc Vân Thâm khôn cùng kích cồn, chẳng lẽ cô vợ nhỏ tuổi bên anh chủ động chạy mang lại tìm anh, là mong muốn thuộc anh người thật bài toán thiệt một trận tại văn uống phòng sao?


Bạn đang xem: Truyện bảo bối giá trên trời

"Vợ..."

Find authorized novels in anhhungxadieu.vn, faster updates, better experience, Please click www.anhhungxadieu.vn/book/b%E1%BA%A3o-b%E1%BB%91i-gi%C3%A1-tr%C3%AAn-tr%E1%BB%9Di_13285938006374505/610%E3%80%81t%C3%B9y-c%C3%B4-tr%C3%BAt-gi%E1%BA%ADn_37246947555336338 for visiting.

Hứa Hi Ngôn há miệng to, nhưng mà giọng điệu lại đặc biệt quan trọng hững hờ, đôi mắt tuyệt rất đẹp cũng khá đỏ lên, hóa học vấn: "Hoắc Vân Thâm, sao anh tắt máy?"


Hoắc Vân Thâm tráng lệ và trang nghiêm lý giải, chính vì bao gồm điện thoại cảm ứng thông minh ko hoàn thành Call tới, phá quấy buổi họp phải anh new tắt sản phẩm công nghệ.


"Về sau anh không được tắt đồ vật, biết chưa? 24 giờ đồng hồ rất nhiều yêu cầu để cho em hoàn toàn có thể tìm được anh, biết anh sinh sống chỗ nào, anh sẽ làm cái gi, bao gồm nghe thấy không?"


Xem thêm: Face App Biến Trai Thành Gái, Biến Trẻ Thành Già Đơn Giản Trong Giây Lát

*
-- Gift Received
*
-- Power nguồn Ranking
*
-- Power nguồn Stone

Background default yellow dark

Font Nunito Sans Merriweather

Size

Paragraph comments


Translation Quality Stability of Updates Story Development Character Design World Background

The total score 0.0

AE388 - AE3888 | Trang Chủ Venus Casino ✔️
tăng like fanpage