Ai là "các con trai của đức chúa trời" trong sáng thế ký 6?

      21
*

*

“Con trai của Đức Chúa Trời” trong trắng Thế ký chương 6 chỉ về ai?

Trần Đình Tâm

Sáng Thế cam kết 6:1-5:

Vả, khi loài người khởi thêm các trên phương diện đất, với khi loài tín đồ đã sinh được phụ nữ rồi, những con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xuất sắc đẹp, bèn cưới fan nào vừa lòng mình mà làm vợ. Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta đã chẳng hằng sống trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài fan chỉ là xác thịt; đời fan sẽ là 1 trong trăm hai mươi năm mà thôi. Đời đó với đời sau, tất cả người to lớn trên phương diện đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng phụ nữ loài tín đồ mà sanh nhỏ cái; ấy những người dân mạnh dạn rất lâu rồi là tay nhân vật có danh. Đức Giê-hô-va thấy sự man rợ của loài người trên mặt đất vô cùng nhiều, và các ý tưởng phát minh của lòng họ chỉ với xấu luôn.”

Cụm trường đoản cú “các đàn ông của Đức Chúa Trời” (the sons of God) ám chỉ về ai là trong những chủ đề được luận bàn khá sôi sục giữa những nhà nghiên cứu và phân tích Kinh Thánh. Gồm 3 phương pháp giải nghĩa không giống nhau như sau:

Quan điểm đồ vật nhất: Chỉ về cái dõi của Sết. Quan điểm thứ hai: Chỉ về các thiên sứ sa ngã. Cách nhìn thứ ba: Chỉ về các lãnh chúa độc tài bên dưới triều đại Lê-méc (Sáng Thế cam kết 4:23)

Trong bài khảo luận nầy, cửa hàng chúng tôi chỉ xin nêu ra cách lý giải của quan tiền điểm thứ nhất và đồ vật hai, đồng thời trình bày sự dấn xét. Cách nhìn thứ ba không tồn tại bằng chứng nào đáng tin cậy nên không bắt buộc bàn luận.

Bạn đang xem: Ai là "các con trai của đức chúa trời" trong sáng thế ký 6?

1. Cái dõi của Sết (the line of Seth):

Quan điểm nầy được đa phần các nhà nghiên cứu Kinh Thánh chấp nhận, được huấn luyện và đào tạo rộng rãi, và do đó được đa số các tín đồ vật ưng thuận. Nhiều từ “các nhỏ của Đức Chúa Trời” chỉ về bé cháu của Sết được căn cứ vào những phần kinh Thánh sau:

a) Sáng Thế ký 4:25,26: A-đam còn ăn ở với vợ mình; bạn sanh được một con trai đặt thương hiệu là Sết (Seth); vì vợ rằng: Đức Chúa Trời đã mang đến tôi một nam nhi khác vắt cho A-bên mà đã bị Ca-in giết rồi. Sết cũng sinh được một con trai, viết tên là Ê-nót. Trường đoản cú đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.”

Dựa theo các câu trên, người ta cho rằng “con trai của Đức Chúa Trời” chỉ về các con cháu của Sết, vì kể từ Ê-nót, tín đồ ta bước đầu hướng lòng về Chúa, kiếm tìm kiếm và ước khẩn Danh Chúa. cách nhìn nầy còn nhận định rằng “các phụ nữ của loài người” (the daughters of men) chỉ về bé cháu của Ca-in, thuộc dòng dõi ko kính hại Chúa.

Như vậy, những thế hệ sau đó của Sết được kể được coi là dòng dõi kính sợ hãi Chúa, chính những người dân nam của mẫu dõi đó đã kết hôn với những người dân nữ thuộc cái dõi ko kính sợ hãi Chúa của Ca-in.

b) Một vài nhân đồ vật trong chiếc dõi của Sết được miêu tả là những người kính hại Chúa: Hê-nóc là tín đồ đồng đi cùng Đức Chúa Trời (Sáng Thế ký 5:24); Nô-ê là fan được ơn Chúa với là người công bình (Sáng Thế ký 6:8,9)

c) sáng Thế ký 5:3: Vả, A-đam được một trăm tía mươi tuổi, sanh một con trai giống như hình ảnh (image) mình, đặt tên là Sết.”

A-đam được dựng nên theo hình ảnh (image) của Đức Chúa Trời, Sết lại được sinh ra theo hình ảnh (image) của A-đam. Điều nầy dường như hàm ý cho rằng dòng dõi của Sết hình thành buộc phải ý niệm chính họ là “con trai của Đức Chúa Trời”

Nhận xét:

Sáng Thế ký kết 4:25,26 biết tới phần kinh Thánh duy nhất minh chứng khá khỏe mạnh rằng “các đàn ông của Đức Chúa Trời” thuộc mẫu dõi kính sợ Chúa ra từ bỏ Sết, nhưng chúng ta hãy gọi kỹ sẽ nhận biết câu “kể từ đó, bạn ta bước đầu cẩu khẩn Danh Chúa” không có nghĩa rằng tất cả những thế hệ kế tiếp phần đa cầu khẩn Danh Chúa và kính sợ Chúa. Sự kết hôn giữa “dòng dõi kính hại Chúa và loại dõi ko kính sợ hãi Chúa” xãy ra vào thời Nô-ê, trước cơn nước lụt. Xin bọn họ hãy để ý đến sự kiện đặc trưng sau đây: Chỉ có Nô-ê được nói là kính sợ hãi Chúa, và chỉ có gia đình Nô-ê tất cả 8 fan là được cứu vớt khỏi cơn nước lụt nhưng thôi. Tất cả những người dân khác đông đảo bị nước lụt tiêu diệt. Như vậy, quan lại điểm nhận định rằng “các con trai của Đức Chúa Trời” là những người nam kính sợ hãi Chúa thuộc con cháu Sết ko đứng vững. Nếu như họ là những người dân kính hại Chúa, họ đã được ở trong cái tàu. Không tính ra, không tồn tại câu kinh Thánh nào chứng minh cụm từ “các đàn ông của Đức Chúa Trời” chính là dòng dõi của Sết. Chưa hết, quan điểm cho rằng “con trai của Đức Chúa Trời” là dòng dõi Sết hôn phối với cái dõi Ca-in không lý giải được lý do cuộc hôn nhân gia đình nầy đã tạo ra giống tín đồ cao lớn, mập mạp (giant) trên đất như sáng Thế cam kết 6:4 đã nói đến.

d) Hình ảnh “con của Đức Chúa Trời” chỉ về những người dân được Chúa chọn:

+ Xuất Ê-díp-tô cam kết 4:22,23: “Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va bao gồm phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là nhỏ ta, tức trưởng nam ta (Israel is my son, even my firstborn), yêu cầu ta tất cả phán cùng ngươi rằng: Hãy cho nhỏ ta đi, để nó phụng sự ta, nhưng mà ngươi đã lắc đầu không cho nó đi. Nầy, ta đã giết nam nhi ngươi, là bé trưởng phái mạnh của ngươi.”

+ Phục Truyền nguyên tắc Lệ ký 14:1: “Các ngươi là con cái Giê-hô-va Đức Chúa Trời (children of the LORD your God) những ngươi. Chớ vì tín đồ chết mà cắt thịt mình, hoặc cạo thân hai nhỏ mắt.”

+ Ô-sê 1:10: “Dầu vậy, số con cháu Y-sơ-ra-ên sẽ giống như cát bờ biển, tất yêu lường, chẳng thể đếm; ... Những ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống (Children of the living God)

Nhận xét:

Tất cả các câu trên cùng với rất nhiều câu khác giống như trong Cựu Ước cho biết “các nam nhi của Đức Chúa Trời” ví dụ chỉ về tuyển dân của Chúa, là dân tộc bởi Thái (Israel). Dùng những câu nầy để chứng minh “các nam nhi của Đức Chúa Trời” trong sáng Thế cam kết là bé cháu của Sết là không hợp lý. Rộng nữa, trong thời Nô-ê, dân tộc bản địa Do Thái không được hình thành.

Ngoài ra, những cụm từ bỏ chỉ về “con cái” (children), “con trai” (my son), “con trưởng nam” (my firstborn) trong các câu trên đều không phải là các từ chính xác “the sons of God” (các đàn ông của Đức Chúa Trời) được dùng trong sạch Thế ký chương 6.

2. Các thiên sứ sa ngã (Fallen Angels)

Cách giảng nghĩa nầy cho rằng “các đàn ông của Đức Chúa Trời” chưa phải chỉ về loài người đa số chỉ về các thiên sứ sa té phạm tội. ý kiến nầy hết sức ít người gật đầu đồng ý vì rất khó có thể có thể đồng ý các thiên sứ, vốn nằm trong về thể linh (spirit) lại hoàn toàn có thể kết hôn với loài fan (human). Tuy nhiên, nếu bọn họ nghiên cứu thật tinh tế và cẩn thận, đã thấy cách giải thích nầy lại có căn cơ Thánh Kinh bền vững và kiên cố hơn và bao gồm tính nhất quán hơn cách giải thích của quan tiền điểm trước tiên nêu trên.

a) “Các đàn ông của Đức Chúa Trời” được tởm Thánh chứng tỏ là các thiên sứ.

Nếu áp dụng phương pháp “dùng ghê Thánh giảng nghĩa Kinh Thánh” thì nhiều từ “các nam nhi của Đức Chúa Trời” đã làm được 3 câu trong sách Gióp minh chứng là các thiên sứ:

+ Gióp 1:6: Vả, một ngày kia các đàn ông của Đức Chúa Trời (the sons of God) đến reviews Đức Giê-hô-va, với Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.” + Gióp 2:1: “Xảy ra một ngày kia, các đàn ông của Đức Chúa Trời (the sons of God) đến ra mắt Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng đều có đến trong tầm chúng đặng giới thiệu Đức Giê-hô-va.” + Gióp 38:7: “Trong lúc ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, và những con trai của Đức Chúa Trời (the sons of God) cất tiếng reo mừng.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Humanoid Là Gì ? Nghĩa Của Từ Humanoids Trong Tiếng Việt

Các câu bên trên dùng đúng đắn cụm từ đã dùng trong trắng Thế ký kết chương 6: “the sons of God” điều nầy chứng minh rõ ràng là những thiên sứ.

b) các thiên sứ có công dụng biến biến thành thân xác loại người.

Chắc chắn đó là khả năng đặc trưng mà Đức Chúa Trời ban cho những thiên sứ. Bọn họ thấy rõ đặc điểm nầy như sau: + sáng sủa Thế cam kết chương 18:1-8 tường thuật mẩu chuyện Áp-ra-ham được các thiên sứ mang đến thăm, những thiên sứ có hình thể bé người, Áp-ra-ham nhận biết điều nầy. Áp-ra-ham sẽ rửa chân cho các thiên sứ, Áp-ra-ham gửi bánh mang lại thiên sứ ăn lót dạ, các thiên sứ nằm nghỉ ngơi ngơi bên dưới bóng cây, tiếp nối Áp-ra-ham bắt bò làm thịt nấu đãi những thiên sứ ăn. Các cụ thể vừa nêu cho biết thêm thiên sứ đã biến đổi mang thân đảm bảo như con người.

+ sáng sủa Thế cam kết 19 kể câu chuyện các thiên sứ mang đến thành Sô-đôm để chạm mặt Lót. Những thiên sứ sẽ ăn một bữa tiệc và bánh vị Lót tiếp đãi. Các thiên sứ có hình thể bạn nam nên những người dân nam thành Sô-đôm (là những người dân đồng tính luyến ái) đã bao gồm ý món ăn nằm với các thiên sứ. Những thiên sứ nắm tay Lót kéo ông thoát khỏi thành. Những cụ thể vừa nêu cho biết thêm thiên sứ không còn là thể linh (spirit) nữa, nhưng hoàn toàn có thể xác (body) như nhỏ người. Như vậy, cũng chính vì thiên sứ có khả năng biến hóa thành thân xác người nam như con tín đồ thì cũng có công dụng ăn ở với những người nữ.

c) Giống fan to lớn kếch xù (giant)

Sáng Thế cam kết 6:4: “Đời đó và đời sau, có người cao khủng (Nephilim) xung quanh đất, vày con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng phụ nữ loài người nhưng sanh bé cái.”

Câu trên cho thấy thêm sự xuất hiện giống tín đồ to bự (giant giỏi Nephilim) chính là hậu quả của sự ăn ở giữa những thiên sứ và các nàng loài người. Hãy xem thêm câu ghê Thánh bên trên một cách cảnh giác và suy gẫm, sẽ phân biệt nếu “con trai của Đức Chúa Trời” chưa phải là thiên sứ mà chỉ với loài tín đồ bình thường, thì có tác dụng sao có thể sinh sản ra kiểu như người cao lớn dị thường?

d) các thiên sứ phạm tội đã bị giam cầm.

II Phi-e-rơ 2:4: Vả, giả dụ Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ sẽ phạm tội, tuy nhiên quăng vào trong vực sâu, tại kia họ bị trói buộc bởi xiềng nơi u tối để chờ sự phán xét.”

Câu trên cho thấy có một số thiên sứ đã biết thành Đức Chúa Trời giam giữ trong vực sâu vì chưng phạm tội. Hiện nay nay, những thiên sứ nầy vẫn còn đó đang bị giam giữ để chờ ngày phán xét.

Câu hỏi đặc trưng cần được đặt ra và rất cần phải giải đáp: Các thiên sứ nầy sẽ phạm tội gì? Tôi (tác giả bài xích khảo luận nầy) tin rằng các thiên sứ nầy sẽ phạm tội vi vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sinh sản dựng bọn họ để phục vụ Chúa, vị trí của mình là sống với Chúa trên trời, nhưng những thiên sứ nầy đang tự ý rời bỏ vị trí của chính bản thân mình trên trời, xuống trần thế biến biến thành thân thể bạn nam để ăn uống nằm với các phụ nữ của loài người, do họ thấy con gái loài fan xinh đẹp (Sáng Thế ký kết 6:2). Giu-đe 6 chứng tỏ cho bộ động cơ phạm tội nầy của những thiên sứ: Còn các thiên sứ không giữ sản phẩm bậc và vứt chỗ riêng mình thì Ngài đã cần sử dụng dây xích chúng ta trong nơi mờ ám đời đời, vắt giữ lại để hóng sự phán xét ngày lớn.”

Chúng tôi tin rằng “các con trai của Đức Chúa Trời” là các thiên sứ phạm tội nạp năng lượng nằm với con gái loài người, bài toán nầy sẽ xãy ra tức thì trước cơn nước lụt, bởi vì câu ghê Thánh theo sau II Phi-e-rơ 2:4 chỉ rõ Chúa rước nước lụt đến diệt trừ loài người, chỉ có gia đình Nô-ê được cứu vãn (câu 5)

Hãy so sánh các thiên sứ nầy cùng với Sa-tan. Đức Chúa Trời không giam cầm Sa-tan mà cho phép Sa-tan liên tiếp hoạt động cho tới ngày nay. Sa-tan sẽ bị kìm hãm sau 7 năm đại nạn trên đất (Khải Huyền 20:1-3), sau 1000 năm, Sa-tan được thả ra vào một thời hạn và sau cuối sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời (Khải Huyền 20:10). Sa-tan vốn là thiên sứ rất phẩm sẽ phạm tội mà lại Chúa ko giam cầm, nhưng lại Chúa lại nhốt một số các thiên sứ. Điều nầy cho thấy thêm các thiên sứ nầy vẫn phạm một loại tội rất đặc biệt.

Vị trí giao hàng của thiên sứ là sống trên trời với Chúa. Thiên sứ được tạo ra dựng cùng với thể linh (spirit). Chỉ được biến đổi qua thể xác (body) giống hệt như người nam lúc xuống trần gian một cách trong thời điểm tạm thời để ship hàng theo ý ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời tạo ra dựng vô số những thiên sứ vị một lần duy nhất qua lời phán của Ngài. Cách Chúa khiến cho loài người thì không giống hẳn: Chúa chỉ khiến cho 1 tín đồ nam với 1 người nữ, với qua hôn nhân, loài fan sanh sản ra đầy dẫy bên trên đất. Như vậy, các thiên sứ nghỉ ngơi trên trời không tồn tại hôn nhân. Điều nầy đã làm được Chúa Jesus phân tích trong Mác 12:25, khi con fan sống lại đang như những thiên sứ trên trời, tức là không gồm hôn nhân. Một số trong những các bên giải kinh sẽ vội vàng dựa vào lời nói của Chúa Jesus vào Mác 12:25 để phản đối quan tiền điểm nhận định rằng “các đàn ông của Đức Chúa Trời” là những thiên sứ. Tất nhiên, các thiên sứ bên trên trời và đúng là không tất cả hôn nhân, tuy thế đó đó là lúc họ ở trên trời, họ đã ở đúng vị trí nhưng Chúa để để họ. Nhưng họ đã phạm tội rời vứt vị trí, xuống trần thế mang hình thể tín đồ nam để nạp năng lượng nằm với người nữ loại người. Đó đó là lý bởi vì họ bị Chúa giam giữ để đợi ngày Chúa phán xét.

e) Đối chiếu “các con trai của Đức Chúa Trời” với “các đàn bà của loài người”

Thông thường, những nhà giải kinh đang quá chú tâm vào cụm từ “các nam nhi của Đức Chúa Trời” và cố gắng giải thích nhiều từ đó, mà lại quên đi các từ đi theo sau: “các con gái của loài người”, vị cụm từ bỏ theo sau dễ dàng nắm bắt và không có gì đặc trưng để đưa thành một thắc mắc để bàn luận. Tuy nhiên, các từ “các phụ nữ của lài người” hoàn toàn có thể xem là “chìa khóa” để giải nghĩa cho cụm từ “các con trai của Đức Chúa Trời”

Con trai của Đức Chúa Trời + con gái của loài fan the sons of God the daughters of men

Tại sao kinh Thánh lại dùng các từ “con gái CỦA LOÀI NGƯỜI” chỉ về các chị em trong khi tất cả mọi người đều phát âm rõ các nàng đó là con người, có thể xác là con tín đồ thật thụ, chứ không phải thể linh (spirit) nào cả!! Như vậy, các từ ngữ “của loại người” há chẳng bắt buộc là dư quá sao? Lời kinh Thánh không hề dư thừa, tuy nhiên Chúa dùng chính cụm tự nầy để bọn họ đối chiếu với nhiều từ “của Đức Chúa Trời”, nói theo cách khác các cô gái thuộc về loài tín đồ ăn nằm với những con trai không thuộc về loại người, các con trai nầy trực thuộc về thể linh (spirit), chúng ta là các thiên sứ. Ngoại trừ ra, không tồn tại bằng bệnh nào trong khiếp Thánh chứng tỏ “các con gái của loại người” là những cô bé giới hạn trong loại dõi của Ca-in như quan điểm trước tiên đã gán cho.

Lời kết:

Không bao gồm cách giải thích nào trả hảo, nhưng họ chọn cách phân tích và lý giải nào thuyết phục hơn hết với càng có khá nhiều câu gớm Thánh hổ trợ càng tốt. Chỉ cho lúc Chúa Jesus trở lại, họ mới đích thực biết rõ.

tăng like fanpage | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng |
| C54 MOBI | j88