Trảm

      64
① Chặt, chém: 斬斷魔爪 Chặt đứt nanh vuốt; 披荊斬棘 Chém sợi chặt gốc; ② (văn) Dứt, tuyệt: 國旣卒斬,何用不監? Nước nhà sẽ tốt diệt, sao ngươi ko coi xét? (Thi Kinh: Tiểu nhã, Tiết Nam sơn); ③ (văn) Một loạt: 斬新 Một loạt mới; 斬齊 Một loạt đều; ④ (văn) Áo tang xổ gấu (lai, vạt, trôn): 晏嬰粗縗斬 Áo sô của Yến Anh xổ gấu (Tả truyện: Tương công thập thất niên).

Bạn đang xem: Trảm1. (Động) Chém nhẹm, chặt, giảm. ◎Như: “trảm thảo” 斬草 cắt cỏ, “trảm thủ” 斬首 chỉm đầu. ◇Sử Kí 史記: “Thượng bất dục tựu người đời hồ? Hà vi trảm trứa sĩ” 上不欲就天下乎? 何為斬壯士 (Hoài Âm Hầu liệt truyện 淮陰侯列傳) Nhà vua không muốn chiến thắng bài toán thiên hạ à? Làm sao lại chém nhẹm tnắm sĩ.2. (Động) Dứt hết. ◇Mạnh Tử 孟子: “Quân tử chi trạch, ngũ cụ nhi trảm” 君子之澤, 五世而斬 (Li Lâu hạ 離婁下) Ơn trạch bạn quân tử, năm đời thì hoàn thành.3. (Phó) Rất, rất, một loạt. ◎Như: “trảm tân” 斬新 khôn cùng new, “trảm tề” 斬齊 hàng loạt đều.4. (Danh) “Trảm thôi” 斬衰 áo tang sổ gấu.

Xem thêm: Top 150 Hình Nền Liên Minh 4K P1, Màn Hình Liên Minh, Hd Wallpaper: Video Game, League Of Legends, Azir


① Chém nhẹm, như trảm thảo 斬草 chém nhẹm cỏ, trảm thủ 斬首 chém đầu, v.v.② Dứt, nhỏng quân tử đưa ra trạch, ngũ nạm nhi trảm 君子之澤,五世而斬 ơn trạch bạn quân tử năm đời cơ mà xong.③ Một loạt, cần sử dụng có tác dụng giờ trợ ngữ. Nlỗi trảm tân 斬新 một loạt bắt đầu, trảm tề 斬齊 hàng loạt đều. Trảm thôi 斬衰 áo tang sổ gấu.

Xem thêm: Diễn Viên Thanh Thức : Tôi Không Hề Thích Phụ Nữ Đa Nghi, Người Mẫu Thanh Thức


① Chặt, chém: 斬斷魔爪 Chặt đứt nanh vuốt; 披荊斬棘 Chém nhẹm gai chặt gốc; ② (văn) Dứt, tuyệt: 國旣卒斬,何用不監? Nước đơn vị đang tuyệt khử, sao ngươi ko xem xét? (Thi Kinh: Tiểu nhã, Tiết Nam sơn); ③ (văn) Một loạt: 斬新 Một loạt mới; 斬齊 Một loạt đều; ④ (văn) Áo tang xổ gấu (lai, vạt, trôn): 晏嬰粗縗斬 Áo sô của Yến Anh xổ gấu (Tả truyện: Tương công thập thất niên).

thất trảm sớ 七斬疏 • trảm cấp 斬級 • trảm đoạn 斬斷 • trảm giam hậu 斬監候 • trảm quyết 斬決 • trảm thảo trừ cnạp năng lượng 斬草除根 • trảm thôi 斬衰 • trảm thủ 斬首 • trảm tội 斬罪 • xử trảm 處斬 • yêu thương trảm 腰斬
• Chiết hạm tinh trực thần - 折檻旌直臣 (Cao Bá Quát)• Dĩnh Châu lão ông ca - 穎州老翁歌 (Nạp Tân)• Đề Tkhô hanh Nê thị Tiêu từ bỏ bích - 題青泥市蕭寺壁 (Nhạc Phi)• Hậu khổ hàn hành kỳ 2 - 後苦寒行其二 (Đỗ Phủ)• Kinh Kha nỗ lực lý - 荊軻故里 (Nguyễn Du)• Ký tòng tôn Sùng Giản - 寄從孫崇簡 (Đỗ Phủ)• Phúc chu kỳ luân hồi 2 - 覆舟其二 (Đỗ Phủ)• Tái hạ khúc kỳ 1 - 塞下曲其一 (Lý Bạch)• Thảo mặt đường - 草堂 (Đỗ Phủ)• Vịnh Điêu Thuyền (II) - 詠貂蟬 (Khuyết danh Trung Quốc)

Chuyên mục: Tin Tức