Quan vũ tsonline

      360

Hãy cùng tìm hiểu thêm ngay lập tức tổng hòa hợp tất cả những Pet hệ Phong đưa sinh 1 với 2 cùng địa điểm tìm kiếm và hàng phục đông đảo võ tướng mạo này ở đâu vào TS Online di động nhé.


Lưu ý:

Để search tìm tiện lợi hơn, trên PC hãy cần sử dụng lệnh Ctrl + F và khắc tên tướng/pet của bản thân mình phải tìm vào là ra ngay lập tức.

Lv 180 - KT GiaCátLượng - Nơi thu phục : Quest : Khổng Minc coi thiên vănLv 147 - KT Man Đà La - Nơi bắt : Quest : Hiệp viện Phù Nam ThànhLv 145 - KT Mộng MaiLv 138 - KT Ty Cẩu - TTinc Ti Cẩu - Nơi bắt : Động Quỷ Vương - Ngụy QuốcLv 135 - KT Quan Vũ - TT Quan Vũ - Nơi bắt : Trác Quận - U ChâuLv 133 - KT Triệu Vân - Nơi bắt : Thôn Thường Sơn - Dự ChâuLv 133 - Trương Tùng - TT Dương Tùng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt ChâuLv 132 - KT Hoàng Trung - Nơi bắt : Thành Trường Sa - Kinh NamLv 132 - KT Pháp Chính - TTinc Phường Chính - Nơi bắt : Thủ Đô Hà Nội - Ích ChâuLv 131 - KT Sa Âu Sa - Nơi bắt: Động Hải Tặc - Ngụy QuốcLv 130 - KT Tôn Quyền - TTinc Tôn Quyền - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương ChâuLv 130 - KT Bào Xuất - Nơi bắt : Thôn Cao Động - Quan TrungLv 128 - KT Kha Bỉ Năng - Nơi bắt : Bộ lạc Tây Tiên Ti - Mông CổLv 127 - Kimtỏa của QK - Nơi bắt : Thành Giang Linc - Kinh BắcLv 127 - Lý Nghiêm - Nơi bắt: Gate từ Kinc Bắc quý phái Ích ChâuLv 126 - KT Ngụy Nhiên - TTinhNgụyDuim - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinc BắcLv 124 - KT Nghiêm Nhan - TTinch Ngh NhanLv 122 - KT Nhạn Điêu Tuyết - Nơi bắt : Bình ChâuLv 121 - KT Mã Lương - TTinc Mã Lương - Nơi bắt : Gate Kinc Bắc thanh lịch Kinh NamLv 120 - KT Tưởng Uyển - TTinhTưởngUyểnLv 118 - KTVương BìnhLv 117 - KT của Từ Thứ - TTinh Từ Thứ - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự ChâuLv 115 - KT Trình Phổ - TTinh TrìnhPhổ - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương ChâuLv 115 - KT Mạnh Đạt - TTinh Mạnh ĐạtLv 115 - KT TâyNaBàĐịa - Nơi bắt : Lĩnh NamLv 115 - KT Tào Trực - TTinh Tào Thực - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự ChâuLv 114 - KT Thi MãChiêu - TTinch TưMãHuy - Nơi bắt : Thôn Dĩnh Xuyên ổn - Việt ChâuLv 113 - KT Lại Cung - TTinh Lại Cung - Nơi bắt : Quán Tsoát Thành Trường Sa - Kinh NamLv 112 - KT H.NguyệtAnh - TTinh H N Anh - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh BắcLv 112 - Hý Chí Tài - TTinch HíChíTài - Nơi bắt : Tháp Thử Luyện (14h-18h Chủ Nhật) - Diệp ThànhLv 107 - KT Phó ĐồngLv 106 - KT Xê Quy NiLv 106 - KT Bành Dạng - TTinc BànhDạng - Nơi bắt : Thành Bạch Đế - Ích ChâuLv 105 - KT Đạp Đốn - TTinc Đạp Đốn - Nơi bắt : Bộ Lạc Ô Hoàn - Liêu ĐôngLv 105 - KT Sĩ TiếpLv 105 - KT Mã Thăng - TTinh Mã Đằng - Nơi bắt: Lương ChâuLv 104 - KT Điệp Nhi - Nơi bắt : Thành Giang Linch - Kinch BắcLv 104 - KT Quan Bình - TTinch QuanBình - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc quý phái Kinc NamLv 104 - KT của Tàng Bá - TT Hàm Bá - Nơi bắt : Tào Ngụy Trại - Kinh BắcLv 103 - KT BàngĐứcCông - TTinh B Đ Công - Nơi bắt : Võ Đan Sơn - Kinch BắcLv 102 - Mã Tốc - TTinc Mã Tắc - Nơi bắt : Lương ChâuLv 102 - KT Mã HưuLv 100 - KT Mã ThiếtLv 098 - Ngô Y - TTinh Ngô ÝLv 098 - KT Phật La - Nơi bắt: Gate Giao Châu sang trọng Lĩnh NamLv 096 - KTQuanNgânBình - TTinh Q N Bình - Nơi bắt: Thôn Giải Lương - Bình ChâuLv 096 - KT Hác PhổLv 096 - KT Hoàng Quyền - TT H Quyền - Nơi bắt : Thủ Đô Hà Nội - Ích ChâuLv 095 - KT Viên Thiệu - TTinh V Thiệu - Nơi bắt : Quan Độ Đại Trại - Việt ChâuLv 094 - KT phiến Sĩ Võ - Nơi bắt : Lĩnh NamLv 094 - KT Đổng Hòa - TTinch Đổng Hòa - Nơi bắt : Ích ChâuLv 093 - KT Trương TếLv 093 - KT Đại Kiều - TTinc Đại Kiều - Nơi bắt : Thôn Linch La - Dương ChâuLv 093 - KT Liêu Lập - TTinch Liêu Lập - Nơi bắt : Thành Trường Sa - Kinch NamLv 093 - KT Trịnh Độ - TT Trịnh ĐộLv 092 - KT Châu Sáng - TTinhChuThương thơm - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinc BắcLv 092 - KT Trương Nghi - TTinc Tr Nghi


Lv 092 - Ty Nô - TTinhTiNôMẫuLiLv 091 - KT Hướng Bàng - TTinc HướngSủng - Nơi bắt : Gate Kinch Bắc quý phái Ích ChâuLv 091 - KT Lý Khôi - TTinh Lý KhôiLv 091 - KT Xạ ViênLv 091 - KT Viên HoánLv 090 - KT Trương DựcLv 089 - Trần Đao - TTinc Trần Đáo - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinch BắcLv 089 - KT Ngô Bang - TT Ngô BangLv 088 - KT Ngưu Kyên - TTinc Ngưu Kim - Nơi bắt : Diệp Thành - Dự ChâuLv 088 - KT Liêu Hóa - TTinch Liêu Hóa - Nơi bắt : Thôn Tân Dã - Kinh BắcLv 088 - KT Mãn Sủng - TTinh Mãn Sủng - Nơi bắt : Thành Hứa Xương - Việt ChâuLv 087 - Hoắc Tuấn - TTinch ThôiTuấn - Nơi bắt : Thành Giang Linch - Kinc BắcLv 087 - KT Dương Hồng - Nơi bắt : Quest : Nghiêm Nhan ngay thẳngLv 086 - KT Phú Khuông - TTinh Phường KhuôngLv 086 - KT Phí Quan - TT Phí QuanLv 085 - KT ChuCátQuân - TTinch G C Quân - Nơi bắt : Ngọa Long Cang - Kinc BắcLv 084 - Lưu Phong - TTinch LưuPhongLv 082 - KT Ngô LanLv 082 - KT Phùng TậpLv 082 - KT Trần ThứcLv 081 - KT Trương Nam - Nơi bắt : Trại Phù Tdiệt - Ích ChâuLv 078 - KT Tông DựLv 077 - KT Y Tịch - TTinh Y Tịch - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinh BắcLv 077 - KT Triệu Lũy - TTinch Triệu LũyLv 075 - KT Hướng Lãng - TT Hướng Lang - Nơi bắt : Thành Lan Dương - Kinch BắcLv 074 - KT Vương PhổLv 074 - KT Ngô NghĩaLv 070 - KT Mã.N.Nghĩa - Nơi bắt : Hang Cự Lộc - Dự ChâuLv 069 - KT Bạch Hiểu - Nơi bắt : Rừng Đôn Khưu - Thanh hao ChâuLv 068 - KT Lữ Phạm - TT Lữ Phạm - Nơi bắt : Nguyên ổn Khẩu Bến Lò - Từ ChâuLv 061 - KT Trương Tu - Nơi bắt : Sở Lạc Kiến An - Dương ChâuLv 061 - KT Trần Chấn - TT Trần ChấnLv 055 - KT Hàn Trung - Nơi bắt : Thành Cự Lộc - Dự ChâuLv 051 - KT của Na Ly - Nơi bắt : Ngụy QuốcLv 046 - KT Tôn Cang - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ ChâuLv 044 - KT Ma Pmùi hương - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ ChâuLv 042 - KT MạnhCôngUy - TTinch Mạnh Công - Nơi bắt : Thành Phạm Nam - Việt ChâuLv 041 - KT Giãn Dung - Nơi bắt : Trác Quận - U ChâuLv 037 - KT của Ma Xiêu - Nơi bắt : Thành Từ Châu - Từ Châu

tăng like fanpage | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng |