Powerline là gì

      10

Dưới đó là những mẫu mã câu bao gồm chứa từ bỏ "power line", trong bộ từ điển tự điển Anh - Việt. Chúng ta cũng có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ power nguồn line, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ nguồn line trong cỗ từ điển từ điển Anh - Việt


1. In 1957, a 220 kV overhead power line was built across the Strait of Messina.

Bạn đang xem: Powerline là gì

Năm 1957, một mặt đường điện cao cầm cố 220-kV bên trên cao vẫn được thiết kế qua eo hải dương Messina.

2. It began as a computer game software division of Den-Yu-Sha, a power line construction company owned by Miyamoto"s father.

Hồi đó, Square là một phần tử phần mượt trò chơi máy vi tính của Den-Yu-Sha, một công ty xây dựng mua bởi phụ thân của Miyamoto.

Xem thêm: Cách Thu Hồi Mail Đã Gửi Qua Gmail Trên Điện Thoại Và Máy Tính, Pc

3. However, on 10 March 1945, a Japanese fire balloon struck a power line, và the resulting power nguồn surge caused the three reactors at Hanford lớn be temporarily shut down.

tuy nhiên, ngày 10 mon 3 năm 1945, một khí ước lửa của Nhật tiến công một con đường dây điện, gây nên chập nguồn điện diện rộng lớn buộc tía lò phản bội ứng sinh hoạt Handford phải trong thời điểm tạm thời tắt.


power transmission lines

downed power nguồn lines

avoid power nguồn lines

power lines can

trees & power lines

power lines and causing


connect the power line

power supply line


electric nguồn line

for overhead power line

hit a power line

for power line broken


Dịch sang Tiếng Việt:power line //

*Chuyên ngành kỹ thuật -đường dây điện -đường dây điện lực -đường tải điện *Lĩnh vực: điện lạnh -đường dây lưới điện *Lĩnh vực: xây dựng -đường điện -mạng điện cung cấp *Lĩnh vực: điện

-lưới điện cung cấp

Cụm tự Liên Quan :

ac nguồn line //

*Chuyên ngành kỹ thuật -mạng AC *Lĩnh vực: điện -đường dây điện lực chuyển phiên chiều -đường điện năng AC

-mạng điện năng AC

aerial nguồn line //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng

-đường tải điện bên trên không

electric nguồn line //

*Chuyên ngành kỹ thuật -đường dây điện lực -đường dây tải điện *Lĩnh vực: điện lạnh -đường dây lưới điện *Chuyên ngành kỹ thuật -đường dây điện lực -đường dây tải điện *Lĩnh vực: điện lạnh

-đường dây lưới điện

high voltage nguồn line //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện tử & viễn thông

-đường dây điện cao thế

overhead power line //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: điện -cáp điện treo cao -đường dây điện treo

-đường điện lực bên trên cao

power line filter //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin

-bộ lọc dây tải điện

trường đoản cú Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra trường đoản cú Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển chuyên Ngành khiếp Tế, mặt hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary


power nguồn line là công nghệ được cải cách và phát triển từ hết sức sớm, với mong muốn là từ một trung tâm hỗ trợ internet các hộ gia đình. Theo một số trong những tài liệu mình theo thông tin được biết thì Pháp nghiên cứ với Singapore là nước triển khai . Tuy vậy thực tế thì công nghệ này không được cải cách và phát triển theo hướng kia nữa mà cụ vào kia là cải tiến và phát triển trong hộ gia đình. Vậy technology PLC giành cho gia đình sẽ như thế nào ?


*

Powerline không ngừng mở rộng internet bởi đường điện

Power line dùng để triển khai gì ?

Công nghệ power nguồn Line hiện giờ đang được áp dụng trong gia đình, theo đó xuất phát điểm từ một modem wifi FPT, các bạn sẽ nối trưc kế tiếp điểm A của Powerline , điểm B power nguồn line sẽ kết nối với A thông qua đường điện cùng từ đó biểu thị internet truyền từ A thanh lịch B bằng đường năng lượng điện .

Nhược điểm của nguồn Line : nhờ vào vào điện lưới, và tất cả bị ảnh hưởng bởi những yếu tố liên quan đến năng lượng điện lướiƯu điểm của nguồn Line : tốc độ internet nhanh, ổn định

Dùng power nguồn line trong trường hòa hợp nào ?

Mặc mặc dù đã tất cả Router wifi hoặc bộ kích sóng wifi , tuy nhiên Power line thì thích hợp cho khoảng cách xa ( ví như nhà nghỉ ngơi , khách sạn nhà nhiều tầng -4,5 tầng ) …. Lúc ấy thiết bị đầu A bạn đặt dưới tầng 1 ( vẫn có công dụng phát wifi ) còn đầu B ném lên tần 3 thì cả tòa nhà đều sở hữu mạng internet để sử dụng. Ngoài ra m đầu B rất có thể lắp đặt các ( có nghĩa là 1 đầu A với Modem , còn đầu B1- tầng 1, B2- tầng 2 …. )


*

Mô rộp thiết bị nguồn Line trong nhà

Hiên nay, có nhiều hãng đang cung ứng thiết bị Powerline này, mặc dù nhận thấy TPlink là đơn vị chức năng có đều sản phẩm unique tốt , công nghệ cao . Nội dung bài viết này chỉ mang ý nghĩa chất trình làng về thành phầm Power Line thôi, bạn đọc mong mua sản phẩm rất có thể ra các shop hoặc lên các website bán sản phẩm để mua