Phép tu tiên

      33

Luyện Đan giỏi luyện nội đan bắt đầu lộ diện với Ngụy Bá Dương và quyểnTđắm say Đồng Khế, vào thời điểm năm 142.

Bạn đang xem: Phép tu tiên

Ngụy Bá Dương nhờ vào Kinc Dịch mà viết ra Sở Tmê say Đồng Khế cùng cho rằng Đạo Dịch, Đạo Lão, và Thuật Luyện Đơn số đông lên đường xuất phát điểm từ một loại tứ tưởng.

bởi thế Thuật Luyện Đơn tất cả bố phần:

-là Kinh Dịch, độc nhất là dạy bắt buộc bắt trước Trời cơ mà hành sự.

-là Luyện Thần Hoàn Hư theo Đạo Lão. Đó là Tu Tính xuất xắc Vô Vi.

-là phép luyện Hồn, luyện xác giỏi phnghiền Luyện Đơn sau đây. Đó là Tu Mệnh, là Hữu vi. Nó chú trọng mang lại phép tẩm quất, cùng phép thsinh hoạt qua nhì Mạch Nhâm Đốc. Họ call phép thsinh hoạt bởi Mũi là Hô Hấp, phxay thngơi nghỉ qua xương sinh sống là Tức, vì vậy bắt đầu gồm có nhiều tự nhỏng Vận Khí điều Tức, Điều Tức, Thần tức tương y, đình tức v.v...

Chính bởi vì vậy nhưng mà các học đưa ngày nay, gọi khoa Luyện Đơn là Khí Công nhưng mà thôi.

Cho cần ta thấy các bậc Chân Nhân đạo Lão, cũng đã không bận tâm đến công trình xây dựng tu luyện xác thân, ví dụ như Lão Tử, Trang Tử, Thiệu Khang Tiết, giỏi đều bậc tao nhân mặc khách hàng nlỗi Tô Đông Pha hay Đào Tiềm.

Trang tử nhận định nlỗi sau: «Suy bào thở, thổ nắm hấp thụ tân», (có tác dụng mọi đụng tác như) gấu trèo, chyên lượn chỉ cốt là nhằm tăng tuổi thọ. Đó là những người dân thuộc phái Đạo Dẫn (vận khí điều tức) hy vọng sống thọ nhỏng Bành tổ» (Nam Hoa Kinc, Khắc Ý, đoạn A cùng B.) (Nguyễn Văn uống Thọ, Tinch Hoa các Đạo Giáo, q. 1. tr. 160)

Quyển Tmê say Đồng Khế, vày là 1 trong giữa những sách dạy về Luyện Đơn trước tiên,buộc phải có mức giá trị lịch sử vẻ vang nhiều hơn nữa là quý giá nội trên. Lại vì chưng sách viết trên thẻ tre, yêu cầu sau đây bị đảo lộn không hề ít. Không phiên bản như thế nào tương đương phiên bản làm sao. Tôi bao gồm Tmê mẩn đồng Khế của Bành Hiểu (Bí Tàng, Chu Dịch Tmê mệt Đồng Khế, Bành Hiểu, Tây Bắc Đại Học Xuất Bản, 1993), của Pmùi hương Hú (Chu Dịch Tmê mẩn Đồng Khế Giảng Giải Triết Giang Cổ Tịch Xuất Bản làng, 1987), của Du Diễm (Du Diễm, Chu Dịch Tham mê Đồng Khế phát huy, Đạo Tạng tục biên, Đạo Quang Giáp Ngọ niên), của Lưu Nhất Minh (Tmê say Đồng Trực Chỉ, Lưu Nhất Minc, Dân quốc nhị niên xuất bản), của Richard Bertschinger (the Secret of Everlasting Life, 1994) v.v... sách nào thì cũng khác sách như thế nào. Đó là một trong điểm ta cần ghi ghi nhớ. Cho buộc phải ước ao học về Luyện Nội Đan, ví như chỉ có quyển này thì chưa đủ. Chính vị vậy mà lại tôi ao ước trình diễn tồng quát lác tinch hoa nội đan qua những thời đại. Xin quí vị tìm tìm hiểu thêm các sách sau đây:

1) Tiên Học Tập Cđộ ẩm, Cung Tùng Tiên, Trung Quốc Dân Quốc năm 52 (1963)

2) China Đạo giáo đại tự điển, Hồ Hoài Sâm, 1994.

3) Tiên học từ bỏ điển, Lý Lạc Cầu, Trung Quốc Dân Quốc năm 55 (1966)

4) Tiên Học Diệu Tuyển, Lý Lạc Cầu, Dân Quốc 56 (1967)

Khoa Luyện Đan, sau khoản thời gian đã tích lũy Tinc Hoa của Kinh Dịch với của Lão Trang, bao gồm mục đích là luyện đầy đủ gì tinch hoa duy nhất vào con bạn, là luyện nhỏ bạn thành Thần Minch.

Cái gì là Tinh Hoa độc nhất vào nhỏ người?

Thưa là:Thái Cực, là Ttách là Đạo, là cái gì tất cả từ bỏ trước khu đất trời..

Thái Cực tức Đạo, Đạọ, tức Đan dã. (Tiên Học tự Điển, tr, 64)

Tòng Đạo thể khan, Đạo thị ngoài trái đất đích bản nguim.

Mà Đạo, tốt Đan cũng là Thái Cực

MàThái Cực đó là Tính Mệnh.

Thái Cực trả Tính dã, Lưỡng Nghi đưa Mệnh dã. Tính vô sinh khử, vô tdiệt chung. Mệnh hữu sinc khử, hữu tbỏ chung. Tính vi thân chi chủ tể, mệnh thị tốt nhất thân chi áp dụng (Tiên Học Tập Cđộ ẩm, tr. 58)

Tính là Thần, là Tâm con người.

Khí là Hồn, là Thân con tín đồ.

Tính mệnh song tu dã tựu thị Luyện Khí, Luyện Thần. Nội đan chi yếu hèn, trên vu Tồn kỳ trung ương, chăm sóc kỳ Khí nhi dĩ.

Tính là quẻ Kiền, Mệnh là quẻ Khôn. (Tiên học hành Cẩm, tr. 101)

Mục đích của Khoa Luyện Đan là search đã cho ra cái cnạp năng lượng Ttách, chiếc mấu chốt Ttách, vốn đang ẩn chứa vào ta.

Dùng Giới Định Huệ nhằm Hư Kỳ Tâm. tiếp nối luyện Tinch Khí nhằm Bảo Kỳ Thân. Tâm hư trừng triệt thì Tính tắc viên minch, Thân an thái tắc mênh cơ vỉnh cầm. Tính Viên Minch đang không có khứ đọng lai, mệnh Vĩnh Cố đã hết sinch tử;

(Cao thượng bỏ ra sĩ, tiên trì Giới Định Tuệ nhi lỗi kỳ trọng tâm, hậu luyện Tinch Khí Thần dĩ bảo kỳ thân, thân an thái tắc mệnh cơ vĩnh cố gắng,Tâm lỗi trừng triệt tắc Tính bản viên minc. Tính viên minc tắc vô lai vô khứ đọng, mệnh vĩnh cô tắc vô tử vô sinh. Chí vu láo lếu thành viên đốn, trực nhập Vô Vi, Tính Mệnh tuy vậy tu, hình thần câu diệu. Trung Quốc Đạo giáo đại trường đoản cú điển, tr. 1128).

Luyện Đơn quí độc nhất vô nhị là Hư Vô tự nhiên.

Hư vô sinc tự nhiên. Tự nhiên sinc Đạo... Tự nhiên tắc hỏng vô thoải mái và tự nhiên đưa ra Đạo. Thủ Hư vô đưa, đắc thoải mái và tự nhiên bỏ ra đạo.

Lulặng đan là tìm thấy được cái Trục cốt bất tỉnh trong nhỏ bạn.. Cái trục cốt ấy là Chân thần vào con người, là Thiên quần thể bất động trong bé fan. Nó sống vị trí Trung cung con tín đồ, với nằm trong lòng đầu óc bé bạn. Nó là Nê Hoàn Cung hay Thiên Cốc.

Thần cư Trung Cung, công ty sử quản lý, nhỏng Trung Quân Nguim Soái. tín hiệu lệnh chúng tướng... Thần công ty Trung nhi sử Khí hành. Khưu tổ viết:: Nhược bất dĩ ý thủ Trung Cung, Dược thứ như hà vận đắc đưa. (THTC, tr, 64,)

Cái chốt, cái khu vực nữu bất động địa điểm bé fan là Thiên Cốc, là Thiên Khu, là Nguyên Thần. Nó chính là Vô Vị Chân Nhân vào nhỏ tín đồ, ẩn trên Lục Căn uống Môn Đầu, trên Thiên Phong Đỉnh Thượng, trên Thập từ Nhai đầu. Ttách đất Thường đưa, chỉ tất cả Thiên Khu này là Bất đụng. Tiên Học Tập Cẩm, tr. 187)

Đơn đạo coi bé tín đồ nlỗi Cái Xe, coi Ý nlỗi bé ngựa, coi Tâm nlỗi tín đồ tấn công xe cộ. Người tấn công xe cộ này trên ttránh là sao Thiên Cương, là chuôi sao Bắc đẩu, nó cũng đó là Thiên Tâm của ta. Nó tinh chỉnh phần lớn sự vào ta. (THTC, tr. 100- 101)

Đơn đạo dĩ Thân vi xa, dĩ ý vi Mã, ngự đưa ra dĩ Tâm Quân dã. Tổng đưa ra thị duy nhất cá nhà tể, tại xa tắc vi ngự dã, trên chính tắc vi minc quân. Tại Thiên tắc vi đẩu bính, Tại solo tắc vi Thiên Tâm, giai ngôn bá bính tại thủ dã, (Tiên Học tập cđộ ẩm, tr. 100)

Đơn đạo cốt tốt nhất là Ý. Niệm cơ mà khởi, trường hợp ta theo nó bước vào luân hồi, ví như ta đi ngược trở lại, đã qui cnạp năng lượng bội nghịch phiên bản.

Ttránh hotline Đẩu Bính là Thiên Tâm. Đơn gọi chân ý là Chủ tể. (Tiên Học tập cẩm, tr. 30) Đẩu Bính là 2 mắt con người. (Tiên Học tập cẩm, tr. 31)

Thiên Tâm tức Bản tính, tức Nguyên ổn thần (Ib. tr. 28)

Đơn đạo công dụng, toàn trên Chân Ý. Niệm đầu khởi xđọng, hệ nhân sinch tử chi căn, thuận đưa ra tắc lưu gửi bất thuộc. Nghịch bỏ ra tắc thâu hồi đốn tức, ư thị khởi thủ, tức ư test qui căn uống, bất khả bất tri. Tiên học hành cđộ ẩm, tr. 100)

Tu đối kháng ko được mang lại Nguyên ổn Khí phát huyết, Không được mang đến Ngulặng Thần tản mát, không được nhằm Ngulặng tinch hao tán..

Dược vật

Dược thứ là Tính Mệnh.

Đỉnh trung đưa ra tính giả, Diên dã, Hổ dã, Thủy dã, Kyên dã, nhật dã, Ý dã, Khảm dã, Khôn dã, Mậu dã, Xá Nữ dã, Ngọc Quan dã,

Tể trung bỏ ra Mệng giả, Hống dã, Long dã, Hỏa dã, Mộc dã, Nguuyệt dã, Phách dã, Ly dã, Kiền dã, Kỷ dã, Anh Nhi dã, Kyên Thai dã, (China Đạo giáo Đại tự điển, tr. 1203)

Tính tức Thần dã, Mệnh tức Khí dã.

Tính Hỏa dã, Mệnh tbỏ dã, Tính Mệnh Tbỏ Hỏa bỏ ra bản Nguim.

Khưu Xử Cơ: Kim đan bỏ ra túng bấn, trên vu tốt nhất Tính, độc nhất vô nhị Mệnh nhi dĩ. Tính giả Thiên dã, thường tiềm ư đỉnh, Mệnh đưa địa dã, thường xuyên tiềm vu Tễ.

Đỉnh trả, Tính Căn uống dã. Tễ giả, Mệnh đế dã. Nhất căn, độc nhất vô nhị đế, thiên địa bỏ ra nguyên ổn dã

Tổ dã..Đỉnh trung bỏ ra Tính trả, Diên dã, Hổ dã, Thủy dã, Klặng dã, Nhật dã, Ý dã, Khảm dã, Khôn dã, Mậu dã, Xá Nữ dã, Ngọc Quan dã,

Tễ trung đưa ra Mệnh mang, Hống giã, Long dã, Hỏa dã, Cnạp năng lượng dã, Nguyệt dã, Phách dã, Ly dã, Kiền dã, Kỷ dã, Anh nhi dã, Kyên thai dã...(Trung Quốc Đạo Giáo Đại tự Điển, tr. 1203)

Người xưa Gọi Đao Khuê là Tính Mệnh. (Đao Khuê đưa, chỉ thị Tính Mệnh nhị đồ vật. (China Đạo giáo đại tự điển, tr. 1203)

Hậu thiên chi đạo, Thần Khí dã. Tiên Thiên bỏ ra đạo, Tính Mệnh dã. (Nước Trung Hoa giáo lý đại trường đoản cú điển, tr. 1128)

Tu mệnh đó là Luyện Hình, luyện Khí, là Tu Dưỡng Sinch Khí Công, là tu Phục Khí, Yết Tân..Luyện Khí, Phục Khí, tức là Nội Đan tu luyện... Luyện Khí là Tu Mệnh, là Tu Tiên.

Tu Tính là Tu trọng tâm, Dươnõg tính là TâmTrai, là Tọa Vong . Tu Đạo tức tu Tâm, Tức là Luyện Thần trả lỗi hòa hợp Đạo.

Trong quyển Tinch Hoa các Đạo giáo, tôi vẫn giải thích: Tu tính tức là Luyện Thần hoàn hư. Tu mệnh tức là: Tu luyện phàm chổ chính giữa mang lại nó trở đề nghị thanh lịch, tu xác thân đến nó mạnh mẽ, sinh sống thọ (Xem Tinc hoa những Đạo giáo, Chương XI, Tính Mệnh tuy vậy tu, Tu thể thân xác lẫn Thần hồn, tr. 177- 204)

Hỏa hậu

Hỏa Hầu chính là Thần khí.

Hỏa Hậu : Hỏa là Thần Đích Vận dụng, là sự Vận Dụng của Thần.

Hậu là Vận hỏa thoái phù đích thời tương khắc với Số Độ.

Hỏa Hậu là ý niệm và sự áp dụng hô hấp trong khoa luyện Đan.

Chân hỏa đưa, Ngã bỏ ra Thần. Chân Hầu giả vấp ngã đưa ra khí. Tức thị dữ thần ngự khí nhi triệu chứng Đạo dã. (China Đạo Giáo Đại tự Điển, tr. 1188)

Hỏa là Tâm là Thần, thần tức Hỏa. Khí tức Dược. Dĩ hỏa luyện Dược thì thành Đan, cố là Dùng Thần ngự khí thì Đạo thành. (Ib. tr. 1188) Yếu quyết hỏa hầu phải tìm nơi Chân tức. Chân tức từ trung khu khởi.Tâm tĩnh tức điều,tức tức qui căn uống, là Kyên ổn Đơm chi mẫu. (Ib. 1188).

Bí quyết hỏa hậu, chỉ trên kỳ Ý. Đại khái là nếu như không khởi niệm, thì Ý sẽ không còn Tán.

Niệm khởi thì Ý đang Tán, niệm khởi thì Hỏa táo, niệm tán thỉ Hỏa lãnh. Cho yêu cầu hành Hỏa Hậu, là Để ý đến động tĩnh, là quan gần cạnh Hàn Ôn.(Ib. 1188)

Hỏa hậu bàn về Nhất Khí thăng giáng, có vậy thôi. (Hỏa Hậu bạn dạng chỉ ngụ Nhất Khí thăng giáng chi tiết, pthi thoảng tha dã.) (Chu Dịch Tmê mẩn Đồng Khế, Bành Hiểu chụ, tr. 334)

Công nghiệm của Hỏa là, Tán thì thành Khí, tụ thì thành Hỏa, Hóa thời thành Tbỏ, trở thành thời thành Klặng. Ngưng demo nhất khí, Chân Nguyên ổn bất tán, thì Hỏa Hậu sống trong những số đó. (Trung Quốc học thuyết đại từ điển, tr. 1188).

Trong nhỏ fan Hô thì tiếp Thiên Cnạp năng lượng, Hấp thì tiếp Địa Căn. Hô Hấp chính là Càn Khôn msống đóng. là Nhật Nguyệt vãng lai.

Chân Hỏa trả bổ đưa ra thần, chân hậu mang té đưa ra tức. Dĩ hỏa luyện dược dĩ thành đối chọi, tức thị dĩ thần ngự khí nhi hội chứng đạo. Hỏa hậu bỏ ra túng chỉ trên kỳ ý. Đại ước niệm bất khả khởi, niệm khởi tắc hỏa táo bị cắn dở. Ý bất khả tán; ý tán, tắc hỏa lãnh. Tất tu độc nhất niệm bất khởi, tốt nhất ý bất tán, thị kỳ đụng tĩnh, gần cạnh kỳ tâm can, thử tu trì hành hỏa chi hậu dã. (Ngộ chân thiên xiển u.) (Ib.1188)

Dược vật dụng dị tri, hỏa hậu nan chuẩn.

Thánh nhân truyền dược bất truyền hỏa

Tòng lai hỏa hậu thiếu thốn nhân tri,

Bạch ngọc Thiềm vân: Hỏa phiên bản Nam Phương Ly quải; trực thuộc Tâm. Tâm mang, Thần dã. Thần tức hỏa dã, Khí tức dược dã, dĩ hỏa luyện dược nhi thành đối kháng trả, tức thị dĩ Thần ngự khí nhi thành Đạo dã. Hỏa hậu khẩu quyết đưa ra yếu hèn, vưu đương vu Chân Tức trung cầu chi. Cái tức tòng vai trung phong khởi. Tâm tĩnh tức điều, tức tức qui cnạp năng lượng, kyên ổn đơn bỏ ra chủng loại... Nhất hạp nhất tịch vị đưa ra vươn lên là, vãng lai bất thuộc vị đưa ra thông, thị dĩ nhân chi duy nhất thân, hô tắc tiếp thiên cnạp năng lượng, hấp tắc tiếp địa cnạp năng lượng, nhất hô tuyệt nhất hấp, thoải mái và tự nhiên thiên địa tạo hóa, demo hô hấp phi phi khẩu ghen tri hô hấp...Tương độc nhất vô nhị thời toản vi nhất tức... Hơa chi công nghiệm, bất qúa tán bỏ ra tắc thành khí, tụ đưa ra tắc thánh hỏa, hóa đưa ra tắc thành tdiệt, vươn lên là đưa ra tắc thành Kyên ổn, ngưng demo Chân khí, Chân Nguim bất tán, tắc Hỏa Hậu trên kỳ Trung hĩ. (Ib. tr. 1188)

Nói về Hỏa Hầu là nói tới lẽ Âm Dương, thăng giáng, động tĩnh nhưng thôi.

Hỏa hầu của mỗi năm

Trong 1 năm, thì mon 1một là tháng Đông Chí. Lúc đó là quẻ Phục. Mỗi tháng tăng 1 hào Dương,

cho nên vì vậy tháng 12 là quẻ Lâm,

Tháng Giêng là quẻ Thái

Tháng nhì là quẻ Đại Tráng

Tháng Ba là quẻ Quải,

Tháng 4 là quẻ Kiền

Tháng 5 là Dương cực Âm sinc.

Nên tháng 5 là quẻ Cấu. Từ kia mỗi thánh tăng 1 Hào Âm.

Tháng 6 là quẻ Độn,

Tháng 7 là quẻ Bĩ

Tháng 8 là quẻ Quan

Tháng 9 là quẻ Bác

Tháng 12 là quẻ Khôn. (TSmartphone HTC, TR. 39)

Hỏa hầu của mỗi tháng

Trong 1 mon thì ngày Sóc (30) là quẻ Phục, một Dương

Mồng 8, xuất xắc mồng 9 là Thượng Huyền là quẻ Đoài (nhì Dương )

15 Vọng là quẻ Kiền (3 Dương)

Ngày vọng Âm bắt đầu sinh là quẻ Cấu.(Một Âm)

Ngày 22, 23 là ngày Hạ Huyền là quẻ Cấn (hai Âm)

Ngày Hối 30 là Khôn (bố Âm.) (TSmartphone HTC, TR. 40)

Hỏa hậu của mỗi ngày

Trong một ngày, ngày giờ Tí là quẻ Phục, cứ đọng núm mỗi tiếng tăng 1 hào Dương, và giờ Ngọ là quẻ Cấu.

Nhất Dương sơ đụng là buổi Sáng, là quẻ Truân, cũng giớng ngày Đông Chí tuyệt ngày Sóc. Y cứ đọng vào kia nhằm Tiến Dương Hỏa, (TĐiện thoại HTC, tr. 41)

Nhất Âm sơ Tĩnh là quẻ Mông là buổi chiều, cũng tương tự ngày Hạ Chí tốt ngày Vọng.Y cứ đọng vào kia để thoái Âm Phù (THTC, Tr. 41)

*Thân không cử động là luyện tinch,

Tâm bất tỉnh là Luyện khí.

Ý bất tỉnh là luyện Thần.

Ít nhiều khẩu quyết

Thế nào là Đạo?

Thưa là: Trừng vai trung phong, khiển dục, vạn dulặng bất lây lan, Thần Khí sung hòa. (TĐiện thoại HTC tr. 106)

Trừng trung khu là Nhất niệm bất sinh. (THTC, tr. 107)

Đạo nhân yếu quyết, bất thừa dưỡng khí. Phù nhân mịch một vu damh lợi, vãng vãng tiêu tốn kỳ khí, chỉ yếu hèn chí tkhô giòn chí tĩnh, di chăm sóc thần khí, vai trung phong dịch giáng hạ, thận khí thượng đằng, chí ư tì nguyên, nhân uân bất tán, tắc đan tụ hĩ, rứa tập tĩnh, vô niệm, tuyệt tưởng, thần trường đoản cú linh, đan trường đoản cú kết. (THTC, tr. 106)

Điều tức

Nhược trọng điểm trung không nguy hiểm, kỳ tức thoải mái và tự nhiên điều.

Tâm.

Tư lự chi tổng xưng. Đại Đạo dĩ vô trọng tâm vi thể, vong ngôn vi dụng, trọng điểm bất trì, tắc tính định, hình bất lao tắc tinc toàn, Thần bất nhiễu tắc đan kết.

Làm không đúng mang lại khí trong người ko tán? Thưa Thân phải vô vi.

Làm làm sao để cho thần vào sáng? Thưa Tâm yêu cầu vô sự. (TĐiện thoại HTC, Tr. 109)

Nguyên thần, thức thần

Nguim thần tức bạn dạng tính, tức bản lai diện mục, tức Chân tính, tức Thiên tâm. Tức Thái hỏng.

(Xem Kinc Dịch Hệ từ bỏ thượng, cmùi hương X, tiết 2; máu này bàn về Nguim Thần trong bé tín đồ với vũ trụ)

Nguyên ổn thần chủ Tĩnh, thức thần dữ thế chủ động. Nguyên thần là Thể, Thức Thần là Dụng, Ngulặng Thần là Chủ, cho nên tu đạo nhưng mà chần chừ Nguyên ổn Thần thì Đạo đã vô chủ. (TDTC, 23). Người tu đạo thì Thienâ Tâm thường xuyên tồn, Đạo trọng điểm thường xuyên dừng, (TSmartphone HTC, tr. 24)

Nguyên thần như khía cạnh gương vô trọng điểm chiếu đồ dùng, như dòng nước vô tâm in hình.

Tu luyện rất cần phải Khứ Thức, Tồn Nguyên. (Bỏ Thức Thần, giữ lại Nguyên Thần) (Xem TĐiện thoại HTC, tr. 28)

Như vậy Kiến Thiên Tâm là Kiến Tính (TĐiện thoại HTC, Tr. 28)

«Gọi là Thiên vai trung phong hay Bản tính tuyệt Chân Chủng, Chân Thần giỏi Chân Niệm, tốt Chân ý, tốt Kiền Nguyên Tổ Khí, tuyệt Chân Dương, tốt Đạo Tâm, xuất xắc Thái Hư cũng chỉ cần Nguyên ổn thần»

Muốn luyện Đạo phải biết Nê Hoàn Cung tuyệt huyền quan lại Khiếu (Xem THTC, tr. 33)

Muốn tìm ra Tâm Thể mình thì nên bởi nơi Huyền quan Khiếu nhưng mà tìm kiếm. (Chân Nguim Tâm Thể, thực tự Huyền quan lại độc nhất khiếu khoảng lai) (TSmartphone HTC, tr. 34)

Huyễn tẫn khai nhi Chân Cơ hiện nay. Đó đó là Nhất điểm Chân ý. Chân ý là Chân ky, là guồng đồ vật, là động cơ sinc ta phần lớn thay đổi trong Con Người. Biết Nê Hoàn Cung là Chân ky vào bé fan phải mói nói được : Thiên quan lại trên té, địa trục bởi vì vai trung phong, ngoài trái đất trên thân (TSmartphone HTC, tr. 36)

Tâm thượng từ bỏ tkhô hanh tĩnh, Thanh khô tĩnh tức thị vô vi. Vô vi từ bỏ thích hợp Đại Đạo hĩ. (TĐiện thoại HTC, Tr. 116)

Đạo Lão cho rầng Con Người bao gồm Tính Ttránh (Thiên Địa đưa ra tính) và Tính Người (Khí Chất Chi Tính), Có Lòng Ttách (Đạo Tâm) bao gồm Lòng Người (Nhân Tâm), có Thần Ttách (Nguyên Thần) có Thần fan (Thức Thần). Trừ khử Tính Người, giữ nguyên Tính Ttránh, lòng Trời, Thần Ttách là mục đích của Khoa Luyện Đan (Xem Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 112)

Đang biên soạn thảo bài bác này, tôi gọi Nguyệt San giác Ngộ số 68, tháng 1một năm 2001 thấy: Nơi trang 49 của số báo này có đăng bài: Giác Ngộ là gì của Huyền Chân.

Bài này Huyền Chân rước ý từ bỏ bài: What is enlightenment của Andrew Cohen, một tín đồ Mỹ, chủ bút tập san Moksha Foundation. Andrew Cohen là một đạo sư, giác ngộ chổ chính giữa linch từ năm 1986. Và từ bỏ đó Ông chỉ sống, thsinh sống và nói mỗi nột điều là kỹ năng giải thoát hoàn toàn ngoài sự ràng buộc của ham mê mê, mê tín dị đoan và tính vị kỷ... Trong các bài xích thuyết giảng công khai minh bạch, cùng vào cuộc gặp gỡ cùng với các đạo sư trung ương linch của hầu như các truyền thống cuội nguồn khác nhau, ông đang không mệt mỏi search biện pháp truyền bá sự phát hiện tại của ông, Tức là chân thành và ý nghĩa thực sự của giải bay trung khu linch, là kỹ năng của nó chuyển đổi hoàn toàn ko các nhỏ fan cá nhân, Ngoài ra thay đổi cả cung bí quyết rất nhiều nhỏ fan chung sống với nhau nhỏng loài sinch đồ gia dụng.

Trong bài Giác Ngộ là gì, Andrew Cohen vấn đáp nhị truyền thống cuội nguồn giác ngộ trông rất nổi bật — Vedanta cùng Phật Giáo, tức là ngài Đạt lai Lạt Ma thay mặt đến Phật Giáo, với đạo sư Ấn Độ giáo Swamày Dayanandomain authority, thay mặt mang đến Ấn độ giáo cải tiến Advaita Vedanta.

Câu trả lời của Đức Đạt Lai Lạt ma, ko mấy ví dụ so với tôi, còn câu vấn đáp của Swami Dayananda thì vắn gọn gàng cùng đi sâu vào lòng con tín đồ, yêu cầu tôi nắm gọn gàng ý chủ yếu của đạo sư Swangươi Dayanandomain authority nhỏng sau:

«Từ Advaita vô cùng đặc trưng. nó bao phủ định Dvaita có nghĩa là hai.

Cả từ Advaita tất cả nghĩa không phải là Hai. Thực chất của triết tmáu Advaita là gì?

Cả trái đất dải ngân hà này chỉ là 1 trong. Cái Một chính là Brahman, với chiếc một đó là hiếm hoi với toàn bộ, chứ không hẳn được cấu thành bởi những thành phần hay nguyên tố như thế nào hết. Đó là Brahman, chiếc Tuyệt Đối. Và bạn dạng thân con bạn vẫn kiếm tìm tòi Brahman cũng chính là Brahman. Bởi lẽ, ví như Brahman khác biệt cùng với Anh, thì Brahman sẽ không hề là Brahman nửa vì chưng sẽ là Nhị Nguyên ổn, chưa phải là Nhất Nguim.Anh đã là chủ thể, với Brahman là khách thể. không hề là cái toàn cục (the whole) nữa.

Triết tmáu Advaita khởi đầu từ những thánh điển Vedomain authority, nhưng mà truyền thống lịch sử coi là sách Thần Khải, được ra truyền cgo những bậc minch triết đời xưa, Call là các rishis. Sách Upanishads là phần tử ngừng của thánh điển Vedas, không mọi bàn về Brahman, Nhiều hơn giảng dạy một giải pháp bao gồm hệ thống về Brahman nữa. Những điều tôi (tức Swangươi Dayananda) làm ngày nay không tồn tại gì khác đó là phần lớn điều được đào tạo và huấn luyện trong các sách Upanishads. Sách Upanishads chưa phải là đạo giáo mà còn là truyền thống lâu đời giáo lý, rất có thể trao truyền đến bé người hiểu với thực hành thực tế được. Không có gì kín vào vấn đề này cả. Theo tôi, nghiên cứu và phân tích thánh điển Upanishads đó là trực tiếp nhằm thành tựu chiếc Ta Thật, tức Atman, cũng Tức là Brahman. Và chiến thắng loại Ta Thật, tức là phát hiện tại dòng Ta Thật đó, chính là loại Toàn cỗ, là Thượng Đế, là nguồn gốc của Tất cả. (Xem Nguyệt San Giác Ngộ. số 68, tr. 53)

Ông Huyền Chân bàn về Giác Ngộ nlỗi sau: Mình vốn là Phật nhưng mà mình không tự biết. «Hãy trường đoản cú biết mình». Có là câu nói thời danh của phòng hiền triết Hi Lạp thượng cổ Socrates. Vua Trần Nhân Tôn trong bài bác «Cư trằn lạc đạo phú» cũng nói nguyên nhân là chúng ta bỏ quên mất cội (KHUẤY BỔN), đo đắn bản thân mình là Phật, do đó new tra cứu Phật nơi đâu đâu, sinh hoạt đi ngoài đường, trong những khi Phật sẽ sinh sống trong nhà: «Phật của phòng, cầu Thích ca kế bên đường».

Tất cả câu chữ tu tập, nỗ lực của họ là bắt buộc tỉnh giác, quán gần kề thân trung ương mình, đào thải đông đảo điềkhối u ác, gìn giữ với cải cách và phát triển gần như điềkhối u lành tính, trường đoản cú tạo nên mình trsinh hoạt cần trong sáng vắng lặng, thì dòng tâm đó đó là Phật rồi.

«Tâm tịnh nhi tri, thị vị chân Phật» Nghĩa là: Tâm im mà biết, sẽ là Ông Phật thật.

Vậy câu hỏi giác ngộ là gì? hoàn toàn có thể trả lời: Giác ngộ là biết mình là Phật. Vì lừng khừng cho nên vì vậy là phàm phu, là luân hồi phục tử. Cái gì khiến cho mình không biết? Đó là Vô Minch, pthánh thiện não. Mà vô minch phiền óc cũng là giả sinh sản, vì vậy mà hoàn toàn có thể phá được quăng quật quăng quật được, chỉ hại mình không muốn nhưng thôi.

Hằng ngày quan ngay cạnh một bí quyết thức giấc táo Apple thân trọng tâm mình: đó là tuyến đường độc nhất đứng đắn, còn tất cả các chiếc không giống, nhỏng nguyện cầu, lễ bái niệm Phật, niệm crúc v.v... đa số là phương tiện, các là dòng bnai lưng qua sông, là ngón tay chỉ khía cạnh trăng. Hãy biết điều đó, với có tác dụng như thế, đó là Giác Ngộ.»

Đọc phần lớn sản phẩm bên trên, tôi mới thấy rằng: Đạo tuyệt Đan thật ra là chí giản, chí dị. Nó chính cũng là 1 trong sự Giác Ngội nội Tâm: Biết bản thân là Ttách, biết bản thân gồm căn uống cốt Ttách. Nó trlàm việc đề xuất cạnh tranh do chúng ta tạo nên nó trsinh sống buộc phải cạnh tranh nhưng thôi.

Đọc đoạn này, ta thấy tức thì, luyện solo đó là kiếm tìm lại Thượng đế ẩn chứa trong tâm địa ta cơ mà ta không biết, chẳng xuất xắc. Giác Ngộ hay Đan thành chính là sự chứng nghiệm được Thượng Đế đó. Thiên ghê vạn quyển cũng chỉ nói một sự việc naỳ nhưng mà thôi.

Khi reviews quyển Tính Mệnh Khuê Chỉ, tôi cũng đã trình bày nhỏng sau:

Sách điện thoại tư vấn là Tính Mệnh Khuê Chỉ, tức là bàn về Tính Mệnh con người, bàn về Chân Tâm, bàn về Bản Lai diện mục con người, bàn về Trung Chính, Trung Đạo, nêu rõ mục tiêu là Tu Tâm Tu Tính, là đi từ Hữu nhập Vô, từ bỏ thực cho tới Hư. (Xem Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 7)

Ngay khu vực trang 17 đầu sách, Tính Mệnh Khuê Chỉ cho rằng đấy đó là Mấu Chốt, là Tổûng Trì Môn của Nho, Thích Lão.

Dịch Kinc mang đến rằng: Người chính là Ttránh Nguyên Tbỏ, cần sách này dạy ta phép Thủ Khảm Điền Ly, nhằm trở nên Ly thành Kiền, sẽ giúp ta trlàm việc về cùng với Ttách (Tính Mệnh Khuê Chỉ tr. 16)

Con con đường tu là tìm hiểu Tính Mệnh, khám phá Bản Thể bé người, nhưng Thái Cực là Bản Thể, là Tâm Tính (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 17).

Đắc Đạo chính là Đắc Nhất, đắc Trung.

Phnghiền tu tốt nhất là luyện Kim Đan (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 23), với phải nắm rõ 2 chữ Tính Mệnh. (TMKC, tr.27)

Tính là Ngulặng Thần, Mệnh là Nguim Khí.

Tính tất cả Tính Trời, bao gồm Tính Người. Tính Ttránh là Thiên Địa đưa ra Tính. Tính fan là Khí Chất bỏ ra Tính.

Tính Mệnh ttách thì trường tồn, ngôi trường sinch. Tính Mệnh tín đồ thì Luân Hồi sinc tử.

Tu luyện đó là rũ vứt tính Người và giữ toàn vẹn tính Trời.

Cho cần Chân Tính Mệnh của ta, do là Ttách, đề nghị thông hôm mai, phối Thiên Địa, triệt cổ kim, ko bao giờ mất non hủy diệt được (TMKC, Tr. 28)

Biết Tận Tính Chí Mệnh, thì đã có được Hư Không Bản Thể (TMKC.tr. 30)

Sau kia sách dạy phương pháp luyện đối chọi, bởi 40 mẫu vẽ.

Muốn nắn luyện đan trước tiên là nên dẹp trừ niệm lự. (TMKC, Tr.102)

-Luyện đan là luyện Tiên Thiên Khí Công, là liên minh Ngulặng Thần, Nguim Khí qua 2 mạch Nhâm Đốc.

Luyện đan thiết yếu thị luyện Klặng Đan,

Ngulặng Thần Nguyên ổn Khí vừa lòng lưỡng ban

Vận gửi bắt buộc qua Nhâm Đốc mạch

Nhâm Đốc đả thông sẽ kiêm toàn. (TMKC,tr. 103)

-Luyện Đan là tìm ra được Thiên Địa chi trọng điểm, (TMKC, tr. 102), tìm thấy được Thái Cực vào nhỏ bạn., là Trung Cung, Trung Điểm, là Nê Hoàn Cung vào con người, (TMKC, tr. 103)

- Luyện Đan là đào thải bụi bẩn,để cho Tâm hồi sinh bản thể, phục hồi Thiên Mệnh bỏ ra tính cuả bản thân.(TMKC, tr. 106)

- Sách điện thoại tư vấn Luyện Tâm là Luyện đan, và dạy con người có 2 tính: Thiên địa bỏ ra tính (Tính Trời) cùng khí chất bỏ ra tính (Tính Người)

Trừ khử tính Người là luyện Đan.

Trừ được Tính fan thì Tính Trời đã hiện tại, và Đan sẽ thành. (TMKC, tr. 107)

Ta thấy mục đích đạo Lão tương đối rõ ràng:

Đạo Lão mong mỏi vươn lên là bé fan Phàm phu thành nhỏ fan Siêu Việt, vươn lên là Người thành Ttránh.

Đạo Lão đưa ra nhiều phương pháp để bọn họ trngơi nghỉ về cùng với Trời, mà lại biện pháp chủ yếu yếu tốt nhất là kết hợp và Hòa Hài.

Trước không còn là trong con người có Âm Dương, trường hợp Âm Dương cơ mà ly tán nhau, mà lại xích míc nhau, thì đã sinc Nhân Sinc Vật. Ngược lại ví như Âm Dương nhưng cấu kết nhau, thì đang Sinch Thánh sinch Thần. Nghĩa là bao lâu ta còn sinh sống trong mâu thuẫn, trong Nhị Nguyên, thì bấy lâu họ còn là một những người phàm phu, dung tục. Khi nào tâm tư tình cảm ta sinh sống trong Nhất Nguyên, vô độ, thì bấy giờ ta new mong muốn vào dược hàng hiền thánh.

Xem thêm: Thay Màn Hình Cảm Ứng Lumia 925 920, 930, Cảm Ứng Nokia Lumia 920

Cho cần Luyện Đan của Đạo Lão đó là ổn định Âm Dương, khiến Âm Dương phù hợp Nhất thành Thái Cực.

Họ điện thoại tư vấn Âm là: Hổ, là Diên, là Xá con gái, là Nguyệt; điện thoại tư vấn Dương là Long, là Hống, là Anh Nhi, là Nhật v.v.

Tính Mệnh Khuê Chỉ viết:

Khảm nội, hoàng nam danh Hống tổ,

Ly trung huyền nữ giới thị diên gia.

Khảm tất cả hào Dương bắt buộc kêu Hống tổ

Ly có hào Âm nên người ta gọi Diên gia. (Xem TMKC, Tr. 103)s

Và Hotline chính là Phép Luyện Đơn. mà lại luyện đơn là vận chân khí qua xương sinh sống, qua nhì mạch Nhâm Đốc, với mang Chân Khí kia về Tích Tụ trên Nê Hoàn Cung, xuất xắc Thượng Đơn Điền.

Khoa Vận khí qua hai Mạch Nhâm Đốc chính là Khoa Khí Công của Trung Hoa. Tôi không thích nói nhiều hơn thế nữa, chỉ xin giới thiệu cỗ sách: Trung Hoa khí Công đại thành 中 國 氣 功 大 成, vì Phương thơm Xuân Dương 方 春 陽 công ty biên, 868 trang, Cát Lâm Khoa Học kỹ thuật xuất bạn dạng buôn bản, 1999.

2. Chẳng đều thích hợp Âm Dương, hơn nữa Hoà Hợp Tinc Khí Thần qui tụ về địa điểm đầu mà họ hotline là Tam Hoa qui đỉnh.

Lại còn chũ trương Hoà Hợp Ngũ Hành tuyệt Tinch Thần Hồn Phách Ý qui Trung, mà họ Gọi là Ngũ Khí Triều Ngulặng, tốt Toản Thốc Ngũ Hành..

< Muốn nắn liên minh Ngũ Hành nên theo hướng Nghịch, bao gồm đi theo chiều Nghịch bắt đầu luyện thành Đan, còn theo chiều Thuận thường thì thì chỉ với Thường Đạo, hữu sinh hữu tử (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 214 & 227)>

Họ coi bé fan sau thời điểm vẫn sinch, thì không thể Thuần Thể, Toàn Thể nlỗi Trời. Kiền hayTrời lúc đó đã không còn vẻ thanh khiết với đang trở thành quẻ Ly. Cho nên phải ghi nhận rước Hào Dương trọng tâm quẻ Khảm cụ cho Hào Âm trung tâm quẻ Ly, mang lại Ly vươn lên là quay trở về thành Kiền. Tính Mệnh Khuê Chỉ viết:

Thủ xuất Khảm trung hoạch,

Bổ Ly trả phục Kiền

Thuần Dương Mệnh phiên bản cố

Linc Sa Châu Tính viên

Lấy một hào Dương trong quẻ Khảm

Txuất xắc chỗ Âm Hào giữa quẻ Ly.

Thế là Ly lại trở thành Kiền,

Đất trời xác định tái trả nguyên

(Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 100)

Đó là Thủ Khảm Điền Ly. Đó là vươn lên là Phàm Tâm nhỏ tín đồ biến đổi Thiên Tâm.

5. Họ Call bé fan là Khí Chất bỏ ra Tính, Call Trời là Thiên Mệnh chi Tính. Và nhà trương Diệt Khí chất đưa ra tính, để sửa chữa thay thế bằng Thiên Mệnh Chi Tính.

Khí Chất bỏ ra tính là Nhân Dục, Thiên Mệnh đưa ra tính là Thiên Lýù. Cho nên hễ Nhân dục chiến thắng thì Thiên Lýù vong, Nhân dục tận thì Thiên Lýù hiện tại. Hai đằng quan trọng lưỡng lập, nhưng phải một mất một còn Đó cũng chính là Biến Người thành Ttách.

6. Họ mong mỏi trở thành Tinh Khí Thần, với nói: Luyện Tinc hoá Khí, luyện Khí hoá Thần, Luyện thần trả Hư, phục qui Vô Cực. Đó cũng là Biến Người thành Trời.

7. Họ chủ trương người có Cửu Thức, mà người ta call là Bạch Tịnh Thức. Bát thức đề nghị qui về Bạch Tịnh Thức thì bé bạn mới trsinh hoạt cần Bất Tử. Đó cũng là phương pháp Biến Người thành Ttách theo Phật Giáo. (Tuy nhiên, Phật giáo xưa ni chỉ nhà trương Bát Thức, cùng khi giác ngộ, thì Thức đã trở thành Trí, ví dụ Alaya vẫn trở thành Đại Viên Cảnh Trí. Chỉ bao gồm Doãn Chân Nhân bắt đầu nói con người dân có Cửu Thức).

8. Họ còn công ty trương Tâm Tử, Thần Hoạt. Tâm bé người dân có chết đi thì Thần Trời Đất bắt đầu hiển thị.

9. Cho nên nói theo cách khác phía sau từng nhỏ fan sinh tử họ, còn có một Chân Nhân bất sinc bạt tử. Phải search cho ra được Chân Thần bất sinc văng mạng ấy, phải trọn vẹn vất quăng quật bé tín đồ cũ của bọn họ, và thay thế sửa chữa chúng ta bởi bé ngưới mới. Vậy nên new là Giác Ngộ hoàn toàn. Tâm ta phải như mặt ttránh trong sạch. Bởi vậy thân Con Người Phàm Phu bọn họ và bé tín đồ Thiên Chân họ, nhỏng bao gồm một bức màn, Tu là xé vứt bức màn vô minch kia. Và người nào cũng làm được chuyện này.

10. Như vậy, bọn họ xứng đáng lý là Trong Sáng, nhưng mà ta lại suy nghĩ mình là Đen Đủi, xấu xa.

Chúng ta là số đông Đấng Bất tử nhưng họ chỉ bắt gặp Sinc Tử, Biến Thiên.

Chúng ta là Chân Nlỗi bất biến nhưng lại bởi vì có hồn vía, hình dáng đề nghị tưởng bản thân là đồ vật gi GIẢ HỢPhường.

Bà La Môn giáo cầu xin:

Xin đưa tôi từ bỏ GIẢ trsinh sống về CHÂN.

Xin chuyển tôi từ TỐI TĂM trở về ÁNH SÁNG.

Xin gửi tôi từ TỬ VONG trở về BẤT TỬ.

(Brih. Upanishad, 1.3.28)

Đó chính là Họ chú ý con fan từ Khía Cạnh Thần Tiên, chứ không hề chú ý bé người bởi đôi mắt trần ai.(Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 112)

Con bạn mong muốn qui nguim làm phản bạn dạng, thì tất cả đề nghị qui nhắm đến Trời, về lẽ một.

Ngũ khí trong ta là : Tinch Thần, Hồn, Phách, Ý. Tất cả đề xuất họp lại thành một. Cho yêu cầu mới bao gồm chữ nlỗi Ngũ Khí triều Nguyên ổn, Toản Thốc Ngũ hành. Tđọng tổ qui gia, Tam gia tụ đỉnh. Tam gia tương kiến v.v... (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 114), và đương nhiên chúng ta yêu cầu Hợp Nhất Âm Dương mang đến thành Thái Cực.

Sau đó Sách mang đến ta không ít khẩu quyết như:

Muốn ngôi trường sinch, cần kiếm tìm đến được Chân Tâm.

Chân Tâm là Nguim Thần, là xuất phát Trường Sinh.

Vọng Tâm là Thức thần là nền tảng Sinch Tử.

Muốn nắn tu bắt buộc kiếm tìm đã cho ra Linch Đài.

Linc Đài đó là Huyền Quan Khiếu, là Cốc Thần tuyệt Nê Hoàn Cung trong đầu óc nhỏ người. v.v... (Tính Mệnh Khuê Chỉ tr. 128)

Tu là Tu trung khu là bồi dưỡng bản nguyên ổn (Tính Mệnh Khuê Chỉ tr. 134).

Sau đó sách bàn về hô hấp. Doãn Chân Nhân rành mạch nhì nhiều loại hô hấp: Phàm tức là thsống thường bằng phổi và Chân tức là thlàm việc qua 2 mạch Nhâm Đốc. Đó là 1 trong những khoa học vô cùng cực nhọc. (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 171- 172).

Chân Tức là cần sử dụng Thần giỏi Hỏa để tu luyện Khí Có nghĩa là Dược.

Sách lại dạy về Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung, đó là Vô Cực, là Chân Trung, (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr.190), là nền tảng gốc rễ xuất hiện vạn sự vào con fan.

Khiếu này Điện thoại tư vấn là Tổng trì Môn, là Kinch Đô vạn pháp, nó không tồn tại biên cương, không có trong ko kể. (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 195)

Sách còn dạy dỗ đưa Pháp Luân. (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 213)

Rồi lại dạy dỗ Điều Tức, dạy dỗ ngưng thần nhập khí huyệt.

Tích nhật ngô sư thân khẩu quyết,

Chỉ yếu hèn dừng thần, nhập khí huyệt.

Ngày trước gặp mặt thày truyền khẩu quyết,

Chỉ yếu hèn dừng thần nhập khí huyệt

(Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 239)

Dạy ngoại Hô Hấp, nội Hô Hấp, dạy dỗ Tnhị tức v.v... (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 232- 249), cùng truyền những khẩu quyết về Tnhì Tức (Tính Mệnh Khuê Chỉ, tr. 255- 262)

Sách dạy tiếp Hành Tthánh thiện, Tọa Thiền hậu, Lập Tnhân từ, Ngọa Tnhân hậu.

Sách từ từ tiến sâu vào những khẩu quyết tu luyện.

Yêu mịch trường sinch lộ,

Trừ phi dấn bạn dạng nguyên

Đô lai tuyệt nhất vị dược,

Cương đạo số thiên ban.

Muốn tìm kiếm nẻo ngôi trường sinh,

Phải biết bản ngulặng mình

Dược vị vốn có một,

Người nói thành trăm ngàn.

(Tính Mệnh Khuê Chỉ. Tr. 317)

Trong Tây Thăng Kinch tíết Yếu của Lão Tử bao gồm ghi:

Ngụy Đạo dưỡng hình, Chân Đạo dưỡng Thần

và:

Đan Kinh vạn quyển

Bất nhỏng thủ Nhất. (Xem Tiên Học Diệu Tuyển, Lý Lạc Cầu, tr. 18.)

Nhân năng hỏng không, vô vi, phi dục ư Đạo, Đạo từ qui đưa ra. (Ib.trang 19.)

Sau đây xin toát lược lao động Luyện Khí tuyệt Luyện Đan của Đạo Lão. Đây là lời bình của tôi về chương 20, Huỳnh Đình Kinc của Đạo Lão. (Xem Huỳnh Đình Kinc, Nguyễn Vnạp năng lượng Tbọn họ dịch, tr. 257- 262)

Ta hoàn toàn có thể bắt tắt chương thơm đôi mươi này bởi mấy câu ở Ngoại Chình ảnh (cmùi hương 1):

«Hô hấp hư vô nhập đan điền,

Ngọc trì thanh tdiệt cửa hàng linc căn uống,

Tổng chân tiểu đồng thực Tnhì tân,

Thđộ ẩm năng tu bỏ ra, khả trường tồn.»

呼 吸 虛 無 入 丹 田

腨池 清 水 灌 靈 根

總 真 童 子 食 胎 津

審 能 修 之 可 長 生

Vì thực tế chương thơm này cũng bàn về:

- Hô hấp chân khí (câu 1)

- Tồn thần (câu 2)

- Nuốt tân dịch (câu 3)

- Bảo tinch, chăm sóc thần (câu 4, câu 5)

- Vận khí điều tức (câu 6)

- Thủ chính, bão độc nhất (câu 7)

- Tồn trung tâm, chăm sóc thần (câu 8, câu 9)

- Diên niên, ngôi trường tchúng ta (câu 10)

Dưới đây tôi chỉ chú trọng bình giảng câu 1:

Hô hấp Nguyên ổn khí dĩ cầu tiên 呼 吸 元 氣 以 求 仙 .

A. HAI THỨ KHÍ TRONG CON NGƯỜI

Trong con người có nhì thứ khí:

a. Khí trời: khí hô hấp.

b. Khí tiên thiên 先 天 氣 giỏi Chân khí 真 氣, hay Ngulặng khí 元 氣 .

Nguyên ổn khí tốt khí tiên thiên nghỉ ngơi trong xoang não, với trong tủy xương sống. Chính vì chưng vậy mà lại tủy xương sống được điện thoại tư vấn là Tiên thiên khí quản lí 先 天 氣 管 .<1>

Hai khí tiên thiên với hậu thiên hỗ trợ nhau. Nghĩa là thở tiên thiên yêu cầu dựa vào mức độ thở hậu thiên bắt đầu có thể tải được.

Nói rõ hơn: Khi ta hkhông nhiều khí trời xuống phổi (hấp hậu thiên 吸 後 天 ), thì đồng thời ta nương mức độ hít kia, hkhông nhiều Chân khí tự Vĩ lư 尾 閭, qua Đốc mạch 督 脈 lên Nê Hoàn 泥 丸 (hấp tiên thiên 吸 先 天 ).

Lúc ta thngơi nghỉ khí ra (hô hậu thiên 呼 後 天), thì đôi khi ta đưa chân khí tự Nê Hoàn, xuống Hạ đan điền, xuống Sinh tử huyệt 生 死 穴 (huyệt thân giang môn 江 門 với sinh dục khí 生 育 器 ) (hô tiên thiên 呼 先 天).

Người xưa Gọi Hô hấp hậu thiên là Hỏa hầu 火 候 .<2> Hô hấp tiên thiên là Dược trang bị 藥 物 . <3>

Hô hấp hậu thiên là âm 陰 .<4> Hô hấp tiên thiên là dương 陽 .<5> Hai thứ thở kia liên lạc mật thiết cùng nhau, cung ứng nhau. <6>

B. ĐƯỜNG VẬN CHUYỂN CỦA CHÂN KHÍ

Hô hấp tiên thiên 呼 吸 先 天 là tải chân khí tự Sinch tử huyệt 生 死 穴 (Trường cường) tới Vĩ lư 尾 閭, qua Đốc mạch 督 脈 (qua Giáp tích 夾 脊, Ngọc chđộ ẩm 玉 枕 ) vào Nê Hoàn. (Đốc mạch 督 脈 còn được gọi là Ngân hà 銀 河, Hoàng hà 黃 河, Hoàng đạo 黃 道, Khí quản lí 氣 管, Khí lộ 氣 路, Thiên ghê 天 經, xuất xắc Hà xa 河車 . Vĩ lư 尾 閭, Giáp tích 夾 脊, Ngọc chẩm 玉 枕 hotline là hậu tam quan lại 後 三 關 ). Giai đoạn này là Hấp khí 吸 氣, cũng nói một cách khác là Thăng 升, là Tiến dương hỏa 進 陽 火 hay Thái thủ 採 取 .<7> Sách Sao Kiểu đụng chương thơm call quy trình tiến độ này là: Hấp thăng hổ hống phong sinch (Sđd, tr. 8a, quyển Hạ).

Giai đoạn sản phẩm hai là hô khí 呼 氣, có nghĩa là chuyển khí tự Nê Hoàn 泥 丸, xuống miệng, xuống mạch Nhâm 任, rồi xuống cho tới Sinh tử huyệt 生 死 穴 . Giai đoạn này là giai đoạn hô khí 呼 氣 giỏi Giáng 降, tốt Thoái âm phù 退 陰 符 .<8> Sao loại động chương thơm call tiến độ này là: Hô giáng 呼 降, long ngâm vân khởi 龍 吟 雲 起 .<9> Nhâm mạch 任 睔cũng còn được gọi là: Xích đạo 赤 道, Thần lộ 神 路, Hồng Khê 紅 溪, Tào khê 曹 溪 .<10>

Đường chuyên chở của Chân khí 真 氣 có hai khoảng đứt quãng: Trên là Mồm, dưới là Cốc đạo 谷 道 tuyệt lỗ hậu môn. Muốn nắn đến mạch đến được liên tục cần được đem lưỡi đưa lên cúa khiến cho tức tốc mạch địa điểm mồm tức là bắc Thượng thước kiều, với rất cần được khxay kín đáo lỗ hậu môn lại Gọi là bắc Hạ thước kiều.<11>

Người xưa sẽ nắm tắt công huân vận khí điều tức tiên thiên khí bằng tứ chữ: Hấp 吸 (hô hấp); Để 抵 (chuyển lưỡi lên cúa để khóa môn); Toát 撮 (khép bí mật hậu môn); Bế 閉 (nhắm đôi mắt, ngậm miệng).<12>

C. THAI TỨC 胎 息 (Respiration embryonnaire)

Đã nói tới vụ việc thở Ngulặng khí cần được đề cập đến Thai tức 胎 息 . Tiên học tập từ điển khái niệm Tnhì tức rằng: Tnhì là tàng thần sống khí huyệt. Tức là khí mang lại khí huyệt. vì thế Tnhị tức là Ngưng thần tụ khí sinh sống Khí huyệt. Lúc ấy, hô hấp hậu thiên và tiên thiên phần đông nlỗi xong lại. <13>

Sách Thái Thanh hao Trung Hoàng chân kinh (tr. 7a) tư tưởng thai tức là: «Bế Chân khí thành tnhị tức.» 閉 真 氣 成 胎 息 .Sách có câu: Hội phù hợp Tnhì tiên đạo từ thành 會 合 胎 仙 道 自 成 . Cũng vị trí trang ấy, sách bình rằng: Nhập thai tức (Có nghĩa là từ khí, bế khí địa điểm Nê hoàn) lâu cho tới 100 tức (khoảng ½ giờ) thì vào được chình họa tiên, lâu 1000 tức (khoảng chừng 1 giờ) thì hồn du thượng cảnh.

Có biết tnhị tức, bắt đầu thành thánh tnhì, new thành tnhị tiên, bắt đầu hy vọng nhập đại định,<14> mới muốn xuất thần, xuất hồn.<15>

THẾ NÀO LÀ TIÊN 仙 ?

Đạo Lão call Tiên là:

a. Một người sinh sống lâu trẻ khỏe một vài ba trăm tuổi, dựa vào dùng linh chi, linh thảo, linch dược, hoặc nhờ vào Đạo dẫn, Hành khí, thổ nạp v.v...

b. Tuy nhiên tiên sư cha chân thiết yếu đều do công lao tu luyện nội công:

- Luyện tinc hóa khí 煉 精 化 氣 thời thành nhân tiên.

- Luyện khí hóa thần 煉 氣 化 神 thời thành thần tiên.

- Luyện thần trả hư 煉 神 還 虛 thời thành Thiên tiên hay Đại La tiên.

Tổ sư Vương Trùng Dương 王 重 陽 nói: Ý đồng Thiên trọng tâm vi Thiên tiên 意 同 天 心 為 天 仙 .

Đó cũng chính là phần lớn người: Thể nhỏng Thiên chi tkhô hanh hư; Đức đồng Thiên đưa ra vô cực 體 如 天 之 清 虛,德 同 天 之 無 極 .<16>

Vậy là chúng ta đã giải ngừng câu trước tiên hết sức đặc biệt của chương thơm này: Hô hấp nguim khí dĩ cầu tiên. Chỉ một câu nđính thêm ngủi mà lại tóm gọn trọn một công lao tu trì trọng đại của đạo Lão.

Luyện Đơn tất cả 3 điều chủ yếu yếu là:

Huyền Tẫn, Dược Vật, Hỏa Hậu.

Huyền Tẫn là Đỉnh Lô. Nê Hoàn là Đại Đỉnh. Trung Đan đìền là Tiểu Đỉnh. Hạ Đan điền là Lô.

Dược Vật là Tinc Khí Thần.

Tinch Khí là Khảm, là Nguyệt Phách, là Tbỏ Hổ,là Diên.

Thần là Li, là Nhật Hồn, là Hỏa Long, là Chân Hống

Hư kỳ Tâm tắc Thần dữ Tính hợp (Nước Trung Hoa Đạo Giáo Đại từ bỏ Điển, tr.468)

Thánh thai

Thánh tnhì là Anh Nhi, là Tiên Thiên độc nhất khí, tuyệt Kyên ổn Đan. Cũng còn gọi là Đan Mẫu, là Chân Thai, là Klặng Đan.

Ngũ Sung Hư nói: Tnhị tức thần khí nhĩ, phi chân hữu Anh Nhi dã, pthi thoảng hình tượng dã(Nước Trung Hoa Đạo Giáo Đại Từ Điển tr, 1211) Bởi vậy thánh tnhì là khẩu ca căng bóng nhận định rằng bản thân đang đi đến con phố giác ngộ, với có công dụng thành tiên, thành phật mai hậu.

Thái Cực

Thái Cực tức Đạo, Đạo tức Đan dã. (Tiên Học từ Điển, tr, 64,)

Trung Khí.

Thần cư Trung Cung, nhà sử quản lý và vận hành, như Trung Quân NguyênSoái. tín lệnh chúnh tướng... Thần nhà Trung nhi sử Khí hành. Khưu tổ viết:: Nhược bất dĩ ý thủ Trung Cung, Dược vật dụng nlỗi hà vận đắc gửi. (THTC, tr, 64,)

Đan

Hán dĩ tiền vị chi Đạo, Hán dĩ hậu vị chi Đan.

Chân Đạo đơn giản và giản dị nhi bất pnhân hậu, dĩ Hư Vô vi thể, dĩ thanh tĩnh vi dụng. (TĐiện thoại HTC, 62)

Chân ý

Chân ý là nơi bắt đầu ttránh, là Càn Nguyên, là mẹ ttách khu đất, là cội Âm Dương, là gốc Tbỏ Hỏa, là nguồn sinch Nhật Nguyệt.

Thiên Khu bất động

Cái chốt, dòng quần thể nữn bất tỉnh nơi nhỏ fan là Thiên Cốc, là Thiên Khu, là Nguim Thần. Nó đó là Vô Vị Chân Nhân tronh con bạn, ẩn tại Lục Căn uống Môn Đầu, tại Thiên Phong Đỉnh Thượng, tại Thập từ bỏ Nnhì đầu. Trời đất thường xuyên đưa, chỉ tất cả Thiên Khu này là Bất hễ. (Tiên Học Tập Cđộ ẩm, tr. 187)

Người tu hành phải ghi nhận Tượng Thiên Đạo, lòng phải Thường Tkhô hanh Thường Tĩnh nlỗi Ttránh, không được bao gồm è cổ niệm. Phải giữ lại Đạo Ttách. Mà Đạo là Trừng Tâm hiếm hoi dục, vạn duyên bất lây truyền, thần khí sung hòa, Đạo là Tkhô cứng Tĩnh vô vi. (TĐiện thoại HTC, tr. 106)

Đi sâu vào chi tiết thì không bao giờ thuộc. Phải thế rước đại cưng cửng mới là điều bao gồm yếu.

Về Đạo Lão, bắt đầu đầu tôi thấy thiệt mung lung khó đọc. Nhưng sau không ít mon suy tứ tôi dần thấy đầu đuôi biểu hiện rõ.

Tôi không thích viết nhiều hơn thế, chỉ ước ước ao quí vị suy tứ về phần đông điều tôi viết bên trên đây.

CHÚ THÍCH

<1> Xem hình vẽ cùng lời ghi chú của Diệu Thạch Tử, Quả Văn Đức vào Tính Mệnh Pháp quyết minc chỉ 性 命 法 訣 明 旨, tr. 29. <2> Hỏa hầu trả, solo dĩ hậu thiên khí nhi ngôn trả dã 火 候 者, 單 以 後 天 氣 而 言 者 也 . Tiên thiên chính lý trực luận 先 天 正 理 直 論, tr. 21a. <3> Dược thiết bị mang, 1-1 dĩ tiên thiên khí nhi ngôn mang dã 藥 物 者, 單 以 先 天 氣 而 言 者 也 . Sđd., tr. 21a. <4> Đạo ngulặng tinh vi ca 道 源 精 微 歌, quyển thượng, tr. 26a. <5> Thị vi Dương bất đắc âm, cương tất nhiên bất tụ bỏ ra cầm dã 是 為 陽 不 得 陰,剛 必 然 不 聚 之 故 也 . Sđd. <6> Nãi nguyên ổn khí bất tự năng khôn xiết, tất dụng thở dĩ thành kỳ năng. Cố viết: Hữu nguyên khí, bất đắc hô hấp, vô dĩ thái thủ pkhô nóng luyện nhi vi bạn dạng. Hữu thở, bất đắc Nguyên ổn khí, vô dĩ thành thực địa ngôi trường sinch, chuyển thần, nhập định bỏ ra công. 乃 元 氣 不 自 能 超, 必 用 呼 吸 以 成 其 能 . 故 曰 有 元 氣, 不 得 呼 吸, 無 以 採 取 烹 煉 而 為 本 . 有 呼 吸, 不 得 元 氣, 無 以 成 實 地 長 生, 轉 神 入 定 之 功 . Tiên thiên thiết yếu lý trực luận, tr. 18b.

(1) Nãi Nguyên ổn khí nhược bất năng thừa thở bỏ ra năng, tắc bất năng thành nghiệt 乃 元 氣 若 不 能 承 呼 吸 之 能 則 不 能 成 ○ . Đạo nguyên ổn tinc vi ca, tr. 26b.

Xem thêm: Digital Audio Player Xduoo X3 Đánh Giá, Customer Reviews: Mini Xduoo X3 Hi

(2) Tùy Hậu thiên khí trục nhi nghịch gửi hạp tịch. Đương hô hấp cơ đưa ra hạp, Ngã tắc đưa nhi chí Kiền dĩ thăng vi tiến dã. Đương hô cơ chi tịch, Ngã tắc gửi nhi chí Khôn dĩ giáng, vi thoái dã. 隨 後 天 氣 軸 而 逆 轉 闔 闢 .當 呼 吸 機 之 闔,我 則 轉 而 至 乾 以 升 為 進 也 .當 呼 機 之 闢,我 則 轉 而 至 坤 以 降 為 退 也 . Tiên thiên chủ yếu lý trực luận, quyển hậu, tr. 20a.


Chuyên mục: Tin Tức