Ministry of home affairs là gì

      34
About the web portal The Sociamenu Republic of Việt Nam Central government Ministries Local governments Legal Normative sầu Documents Strategies Socio-economic Infor Publications


Bạn đang xem: Ministry of home affairs là gì

Ministry of trang chủ Affairs
*

Ministry of Home Affairs

Address:

No. 08 Tôn Thất Thuyết St., Cầu Giấy District, thủ đô, Việt Nam

Tel:

E-mail:

http://moha.gov.vnXem thêm: Nghĩa Của Từ Interstellar Là Gì ? 5 Điểm Phản Khoa Học Trong Interstellar


*
*
*Xem thêm: Fifa Online 4 Việt Nam - Sự Kiện Fifa Online 3 (Luôn Cập Nhật)

MINISTRIES AND MINISTRY-LEVEL AGENCIES

Ministry of National Defense
Ministry of Public Security
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Justice
Ministry of Finance
Ministry of Transport
Ministry of Construction
Ministry of Education và Training
Ministry of Agriculture và Rural Development
Ministry of Industry and Trade
Ministry of Planning and Investment
Ministry of Health
Ministry of Science & Technology
Ministry of Natural Resources & Environment
Ministry of Infomation and Communications
Ministry of Home Affairs
Government Inspectorate
State Bank of cả nước
Committee on Ethnic Minority Affairs
Government Office
Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
Ministry of Culture, Sports and Tourism

Back to lớn top
*

Chuyên mục: Tin Tức