Lục tốn titan

      26

lúc thành công ty bắt buộc đạt sang trọng 75 trở lên, khối hệ thống game Ngọa Long sẽ auto mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: Lục tốn titan

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành chủ ban đầu lựa chọn tầng nhằm vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng đang quá.

Xem thêm: Soạn Bài Sử Dụng Một Số Biện Pháp Nghệ Thuật Trong Văn Bản Thuyết Minh Ngắn NhấtXem thêm: Asian Fitness Model Tall 1M90 " Liu Tai Yang Biography, Page Not Found &Bull Instagram

3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (các lần quá tận hưởng 3 Thí Luyện Lệnh, có thể tìm Thí Luyện Lệnh bằng cách tấn công Quân Đoàn trong những Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng sắp tới vượt: các thành chủ đề xuất tìm hiểu thêm trước rồi sắp xếp chuần chế ngự nhằm thừa tháp một cách dễ ợt độc nhất.

*

Đây là danh sách toàn cục các võ tướng mạo nhận ra tự Tháp Thí Luyện nước Ngô.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng mạo Thuộc tính Giá trị lớn lên (sau những lần chuyển sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
5 Tôn Thiều Thuần Kích Thống lĩnh 100 80 78 76 2.1 2.3 2.4
10 Lữ Đại Uy Phong Thống lĩnh 400 78 77 68 2.5 2.4 2
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Đổng Tập Tật Xung Nguyên soái 1.500 74 81 47 2.1 2.6 1.7
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Chu Trị Khích Lệ Trí tướng 3.000 70 58 72 1.8 1.6 1.7
20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thỏng Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Cổ Ung Địa Liệp Quân sư 9.000 62 62 87 2.1 2.1 2.8
33 Gia Cát Khác Sơn Băng Mưu thần 11.500 70 58 90 2 2.1 2.9
38 Tôn Kiên Hám Địa Ngulặng soái 13.000 96 91 77 2.2 2.6 2
43 Hoàng Cái Khổ Kế Cấm quân 15.000 79 83 69 2 2.8 2
48 Tôn Hoàn Phi Xạ Thống lĩnh 18.000 85 87 78 2 2.5 2.2
53 Lỗ Túc Hư Vô Quân sư 22.000 90 57 94 2.4 1.9 3
58 Cam Ninh Nộ Sát Hùng sư 28.000 88 94 78 2.3 2.8 1.3
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Chu Thái Đan Kỵ Ngulặng soái 48.000 81 93 48 2.8 2.6 1.6
68 Chu Hoàn Phá Quân Tiên phong 60.000 89 84 81 2.2 2.5 2.2
73 Lục Tốn Hồng Viêm Quân sư 80.000 98 66 96 2.5 2.2 2.8
78 Chu Du Binc Tiễn Mưu thần 100.000 98 72 97 2.6 1.8 3
83 Tôn Sách Chế Bá Cnóng quân 1đôi mươi.000 95 92 75 2.7 2.5 1.5


Chuyên mục: Tin Tức