Kỹ thuật feynman

      27

Chiến thuật Feynman được sử dụng trong những thuyết về học tập. Về cơ bản, phương án này dùng để ghi ghi nhớ một ngôn từ văn bạn dạng nào đó. Chiến thuật này được xây dựng vị Richard phường Feynman, nhà khoa học đã từng giành giải Nobel, được phần đông mọi người nghe biết như trong những nhân vật hình tượng và gây tác động nhất trong thời đại của ông.

Bạn đang xem: Kỹ thuật feynman

The Feynman Technique is used lớn learn theories. Essentially, it’s used to memorize written material. This technique was developed by Richard p. Feynman, a Nobel prize winner who’s widely recognized as one of the most influential & iconic figures of his time.<1>


*

Mặc mặc dù ông là 1 trong những nhà kỹ thuật lỗi lạc nhưng ông cũng khét tiếng với chiến lược giúp quá trình học tập trở nên cực kì đơn giản mà lại vẫn tác dụng này.

Although he was a brilliant scientist, he’s also known for his learning technique that makes the process extremely simple yet effective.

Nếu bạn đang đọc bài viết này thì chắc hẳn rằng bạn sẽ tự hỏi làm sao để rất có thể học tập bởi Kỹ thuật này.

If you’re here, you’re probably wondering about how khổng lồ learn with the Feynman Technique.

Đơn giản thôi: Well, it’s simple:

Giải yêu thích cái nhiều người đang cố học bằng những tự ngữ đơn giản nhất và để ý đến những lỗ hổng trong lời phân tích và lý giải của bạn.

Explain what you’re trying khổng lồ learn in the simplest of words và notice the gaps in your explanation.

Một khi phần đông lỗ hổng đã được phơi bày, bạn sẽ dễ dàng tủ đầy chúng.

Once those gaps are exposed, it’s easier for you khổng lồ fill them up.

Sức táo tợn và tính công dụng của phương pháp Feyman đơn giản dễ dàng chỉ nằm ở vị trí khả năng phân tích và lý giải mọi thứ. Tuy vậy Feynman đã nghiên cứu về nhiều quá trình phức hợp nhưng ông lại hoàn toàn có thể giải ưa thích chúng dễ dàng đến nút một đứa trẻ em 12 tuổi cũng rất có thể hiểu phần lớn gì ông nói.

The power & effectiveness of this learning method reside in the ability khổng lồ simply explain things. Although Feynman studied complex processes, he had the ability lớn explain them simply enough that even 12-year-olds could understand him.

Đó là tại sao tại sao ông được hotline là “Nhà giảng giải vĩ đại”. That’s why he was known as “The Great Explainer”.

Cái bẫy “Nghe có vẻ thông minh”. The Trap of Sounding Smart

Hãy thuộc thống tuyệt nhất điều này: Let’s just agree lớn it:

Chúng ta mọi thích được mọi fan khen “có vẻ thông minh.” We all love sounding smart.

Chẳng có gì tuyệt hơn đối với những người có ăn bao gồm học là xúc cảm được khen là mình đọc biết. Nhưng điều ấy đưa tới các rắc rối cho quy trình học tập.

There’s no better feeling for educated people than to lớn sound lượt thích they know their stuff. But that leads khổng lồ further complications at the time of learning.


*

Khi họ quá rất gần gũi với việc thực hiện những từ bỏ vựng mang tính học thuật, thì đó là phương pháp ta giải thích một học thuyết nào kia cho bản thân khi ta đang khám phá về nó. Tự vựng kỹ thuật đem đến cho bọn họ ảo tưởng rằng bản thân hiểu dòng mà mình đang nói về.

When we’re so accustomed lớn using technical vocabulary, that’s how we explain a theory khổng lồ ourselves while we learn it. This technical vocabulary gives us the false impression of understanding what we’re talking about.

Gần như lúc nào cũng vậy, lời phân tích và lý giải của bọn họ mắc đề nghị những lỗ hổng thừa lớn, được ta khéo léo che đậy bằng những từ ngữ được tinh lọc cẩn thận. Cùng tệ duy nhất là ta thậm chí còn còn không phân biệt những lỗ hổng này. Nhưng nếu ta ngồi xuống và mổ xẻ từng loại lời giải thích này ra thì ta vẫn thấy mình đã bỏ qua một vài mảnh dùng ghép trong bức ảnh ghép hình này.

Most of the time, our explanations have huge gaps that are covered with our carefully-chosen words. Và the worst part, even we don’t realize the parts we’re missing. But if we were to sit down and dissect every line of our explanation, we’d notice that we’re missing a few pieces of the puzzle.

Nền tảng của nghệ thuật Feynman nằm tại lối giảng giải solo giản; nghĩa là đào thải đi hết các biệt ngữ kỹ thuật và cố lý giải những khái niệm làm sao để một đứa trẻ 12 tuổi có thể hiểu được.

The basis of the Feynman Technique lies in simple explanation; meaning that we’re getting rid of all the useless jargon & trying to explain our concepts in a way that a 12-year-old child would be able to lớn comprehend them.

Khi chúng ta cố làm điều đó, bạn sẽ thấy một trong những chỗ bản thân nói vượt sức nặng nề hiểu, hoặc các bạn sẽ phát chỉ ra mình sẽ nhảy cóc từ một điểm chủ yếu này lịch sự điểm chủ yếu khác mà không tồn tại ý niệm là mình đã chuyển sang như vậy nào.

When you try that, you notice that some of what you say probably doesn’t make sense, or that you’re jumping from one major point khổng lồ another without having a clear idea of how the transition takes place.

Giải thích đơn giản dễ dàng và kết quả là một nghệ thuật và cần thời hạn để thống trị nó.

Explaining simply & effectively is an art that takes time lớn master.

Vậy nên trong những khi đang giải thích vấn đề, hãy cố đơn giản hóa lời giảng giải vốn đã được bạn dễ dàng và đơn giản hóa trước đó, từ bỏ đó các bạn chỉ biểu thị ra có mang cốt lõi ẩn dưới nó.

So while you’re at it, try to lớn simplify your already-simplified explanation so you’re only exposing the concept underneath.

Có 4 cấu phần cần học trong nghệ thuật Feynman: There are 4 parts lớn learning with the Feynman technique:

– Đọc/tìm đọc sơ. Initial reading/studying

– Viết với giải thích. Writing & explaining

– để ý những lỗ hổng và những phân tích và lý giải không phù hợp. Noticing gaps and improper explanations

– tìm hiểu thêm lại tài liệu sẽ đọc. Revisiting educational material

Giờ hãy thuộc tìm hiểu rõ hơn những cấu phần này. Let’s take a deeper look at it now.

1. Đọc/Tìm hiểu sơ bộ. Initial Reading/Studying

*

To start, you need to read the learning material extensively. I’m not talking about skimming through the words; you need lớn really get into it and read with this in mind that you’re trying to lớn eventually memorize.

Tôi thấy bài toán đọc “chỉ nhằm đọc” khiến bạn không lưu giữ trữ được nhiều thông tin. Vậy đề nghị hãy cố gắng học và tàng trữ dữ liệu trong khi bạn đọc.

I find that reading for the sake of reading leads to lớn lesser retention. So try to lớn learn & retain while you read.

Nhiều fan nghĩ rằng việc phân tích và lý giải cái nhiều người đang cố học đang phải xẩy ra sau khi chúng ta đọc xong. Nhưng điều này thường khiến cho bạn gọi không rõ khái niệm, thúc đẩy bạn phải đọc lại thông tin.

A lot of people think that explaining what you’re trying khổng lồ learn comes after you’re done reading. But that often leads lớn poor understanding of the concept which forces you khổng lồ reread the information.

Nghiên cứu cho rằng đọc là một phương pháp học tập thiếu hiệu quả. Một nhắc nhở hay trong quy trình học bằng phương thức Feynman là phân tích và lý giải mỗi dòng độc giả được. Lối phân tích và lý giải này được cho phép bạn hiểu rõ khái niệm trong cùng sau quá trình đọc, tập trung vào quy trình lưu trữ thông tin.

Research suggests that rereading is an ineffective method of learning.<2> A good tip for learning with the Feynman technique is lớn explain each line as you read. This explanation allows you lớn clarify your concept along the way & afterward, focus on retention alone.

Khi độc giả cả bộ thông tin cùng lúc cùng rồi cố nắm rõ các khái niệm kế tiếp thì phần nhiều tất cả những thông tin sẽ ảnh hưởng rơi mất trong quy trình bạn cố giải thích và tàng trữ đồng thời thuộc lúc.

When you read the whole thing in one go & then try to lớn clear concepts later, most of the information is lost in trying khổng lồ explain and retain at the same time.

2. Viết cùng giải thích. Writing và Explaining

Một khi bạn đã đọc tin tức và phân tích và lý giải nội dung từng câu một với bạn dạng thân, thì hãy đóng sách lại, lôi ra cây viết cùng một tờ giấy.

Once you’ve read the text & explained it to yourself sentence-by-sentence, close the book (or tab) và take out a pen & paper.

Xem thêm: Siêu Vi Khuẩn Kháng Thuốc Đáng Sợ Nhất Hiện Nay

Bây giờ, hãy viết xuống toàn bộ những thứ các bạn biết về chủ đề này.

Now, write down everything you know about the topic.

Bất kể ngôn từ là gì hay bất cứ bạn viết dễ dàng hay khó hiểu, thì chỉ cần viết hết tất cả những tin tức ra và cố lý giải nó bằng những thuật ngữ cơ bản.

No matter what it is or how much sense it makes, just vomit all your information out & try lớn explain it in basic terminology.

Nhớ rằng: Điều cực kì quan trọng ở đây là lối giải thích của doanh nghiệp phải cụ thể và sử dụng những từ bỏ ngữ dễ dàng đủ nhằm một đứa trẻ học tập lớp 6 hoàn toàn có thể hiểu.

Remember: it’s extremely important to lớn be clear in your explanation and use simple enough words that a 6th grader could understand you.

*

Nếu một đứa bé học lớp 6 không hiểu biết những gì bạn giải thích, có lẽ rằng lời giải thích này không đủ tốt và chúng ta nên tiếp tục dễ dàng hóa nó rộng nữa.

By convention, if a 6th grader won’t understand your explanation, it’s probably a bad one and you should work on further simplifying it.

Bạn có thể giải say đắm nó với cùng một cậu nhỏ xíu học lớp 6 thực sự… nếu điều ấy cho phép.

You could also explain it lớn a real 6th grader… if they’d let you.

Lợi ích đặc trưng của hoạt động này là các bạn sẽ thấy phản ứng thực tế so với những gì nhưng một người bình thường hiểu và không hiểu.

The major benefit of doing that is that you’ll see real-time reactions of what makes sense khổng lồ an average person & what doesn’t.

3. Cân nhắc những lỗ hổng và mọi nội dung lý giải không phù hợp. Noticing Gaps và Improper Explanations

*

Bây giờ khi đã viết ra lời giải thích của mình, hãy dành một giây để xem lại nó và để ý xem rất nhiều thứ đã dễ dàng nắm bắt chưa.

Now that you’ve written your explanation, take a second look at it và notice if everything makes sense.

Những phát minh có được liên kết trôi chảy từ văn bản này sang câu chữ khác? toàn bộ các điều tỉ mỷ của vụ việc nghe gồm gãy gọn với trọn vẹn chưa?

Do the ideas flow right from one aspect lớn another? Are all aspects of the topic sounding crisp và thorough?

4. Tìm hiểu thêm lại tài liệu đang đọc. Revisiting Educational Material

Nếu bạn như số đông mọi fan thì có thể bạn cũng nhầm nhọt và bị rối ở một vài chỗ lúc viết ra. Và bây giờ, các bạn nên nắm rõ những phần có sự việc đó.

If you’re like the rest of the human race, you probably messed up a few parts while you wrote. And so now, you should shine a light on those problematic parts.

Quay lại cùng với tài liệu nhiều người đang đọc và nghiên cứu và phân tích một lần nữa. Lần này, để trọng tâm quan trọng đặc biệt vào đầy đủ phần bạn bỏ lỡ hoặc bị rối trước đó. Điều này khiến cho bạn sử dụng những cách thức học tập tập trung, giúp cải thiện khả năng lưu trữ thông tin.

Go back lớn your learning material & study again. This time, lay special emphasis on parts that you missed or messed up previously. This will allow you khổng lồ use focused learning methods that can improve the retention of information.

Lợi ích lớn số 1 của kỹ thuật Feynman. The Biggest Benefit of the Feynman Technique

Chúng ta đã bàn luận những tác dụng của vấn đề thể hiện mọi nội dung còn yếu bằng Kỹ thuật Feynman. Nhưng tất cả một điều ta chưa triệu tập vào, đó là điều gì xảy ra sau khoản thời gian những văn bản chưa xuất sắc này bị phơi bày.

We’ve discussed the benefits of exposing your weak portions using the Feynman Technique. But one thing we haven’t focused on is what happens after those weak portions are exposed.

Lợi ích lớn nhất của nghệ thuật Feynman là sau khi biểu lộ những điểm không tốt, bạn biết cái gì rất cần phải tập trung ngay mau lẹ và phần nào chúng ta cũng có thể bỏ qua khi tìm hiểu lại.

The biggest benefit of the Feynman Technique is that after the exposure of your weak points, you know what needs your immediate attention và what parts you can ignore while you re-study.

Kiểu tập trung mang tính chất chọn lọc này là cái khiến cho bạn lưu trữ các nội dung “khó nhằn” mà hầu hết lúc nào các bạn cũng quên.

This selective focus is what helps you retain the tricky parts that you always seem lớn forget.

Ứng dụng mở rộng trong giải quyết và xử lý vấn đề. Extended Applications in Decision-Making

Mặc mặc dù Kỹ thuật Feynman được áp dụng để học kim chỉ nan nhưng tôi thấy các nguyên lý này rất có thể áp dụng trong không ít lĩnh vực. Cùng tôi vẫn đang sử dụng chúng trong quy trình ra ra quyết định trong cuộc sống.

Although the Feynman Technique is used for learning theory, I find its principles to lớn be quite universal. & I have personally been using these principles in decision making.

Tôi đã ngừng cố gắng phức hợp hóa quá mức cần thiết các sự việc hay tránh mặt những cách lý giải nó.

I’ve stopped trying lớn over-complicate decisions or avoiding their explanations.

Bất cứ khi nào đối diện với cùng 1 vấn đề, tôi đều lấy ra một cây viết cùng một tờ giấy, ghi ra hồ hết cách phân tích và lý giải cho quyết định của mình. Tôi cụ giữ đều thứ càng đơn giản dễ dàng và ví dụ càng tốt, làm thế nào để một đứa trẻ em 12 tuổi có thể hiểu được vì sao đằng sau chọn lựa của tôi.

Whenever I face a problem, I take out a pen and paper và write down the explanation of my decision. I try keeping it as simple and blunt as I can such that a 12-year-old would understand the reason behind my choice.

Nhiều khi, tôi thấy bí quyết giải thích của bản thân mình không dễ nắm bắt lắm hoặc chúng không được trọn vẹn. Tôi nhận định rằng tôi biết cái mình đang làm cho trong khi thực tế là không.

A lot of times, I see that my explanations don’t make much sense or that they’re incomplete. I’m assuming that I know what I’m doing when in reality, I don’t.

Hầu hết bọn họ đều không sẵn sàng nghĩ nhiều về những đưa ra quyết định khó khăn vị ta sợ phải đối mặt với chúng. Khi bọn chúng xảy tới, ta nghĩ về ta hiểu chúng và nút độ phức hợp của chúng cũng như hiểu được hành vi và hệ trái hành động họ làm.

Most of us aren’t willing lớn think too much about hard decisions since we’re afraid lớn face them. When they come, we think we understand them & their complexity & that we understand our actions và their consequences.

Nhưng ví như ta tập trung vào những quyết định đó, mổ xẻ và phân tích và lý giải chúng cho chính họ lý do vì sao ta lại ra đưa ra quyết định như vậy thì ta rất có thể đưa ra đầy đủ lựa chọn tốt hơn.

But if we focus on those decisions, dissect them and explain khổng lồ ourselves why we’re taking them, we might end up taking better ones.

Kết luận. The Bottom Line

Kỹ thuật Feynman là một phương pháp tuyệt vời giúp bạn hiểu được những quyết định và số đông thứ tưởng đã làm được chỉnh lý ổn rồi dẫu vậy thực sự là vẫn không rõ ràng.

The Feynman Technique is an excellent method of understanding your decisions và fine-tuning stuff that doesn’t quite add up.

Nếu bạn muốn học tập hiệu quả, nhất là những định hướng khó và tinh vi thì chuyên môn Feynman là 1 công chũm rất tác dụng dành mang đến bạn.

If you want khổng lồ learn effectively, particularly complicated or difficult theories, the Feynman Technique is a very useful tool for you.

https://fb88.world/ | https://nhacai789bet.co/ | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng | | C54 MOBI | j88