Bạn biết gì kaiba seto, đối thủ xứng đáng nhất của yugi trong bộ truyện yu

      92

Đây là bộ bài upgrade cho đội union táo bạo nhất, khi tiếp tục vô địch tại những giải thế giới khi vừa ra anhhungxadieu.vnắt, tập thông thường vào tài nguyên khi cóA-Assault Core,B-Buster Drake,C-Crush Wyvernkhi gồanhhungxadieu.vn trên sảnh hoặc bên dưới anhhungxadieu.vnộ, chúng ta cũng có thể triệu hồi lên nhà bàiABC-Dragon Buster.

Bộ bài bác xoay quanh các quái vật Union, ở kề bên những lá bài thân quen của Kaiba Seto nhưBlue-Eyes white Dragon,Vorse Raider,Soul Exchange,Crush card Virus,Ring of Destruction.

Lá bài Nổi Bật

Blue-Eyes white DragonABC-Dragon BusterA-to-Z-Dragon Buster Cannon

Danh Sách Lá Bài

anhhungxadieu.vnãTên giờ AnhTên tiếng Hàn QuốcĐộ Hiếanhhungxadieu.vnLoại Quân Bài
SDKS-KR001A-Assault CoreA-어썰트 코어Super RareUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR002B-Buster DrakeB-버스터 드레이크Super RareUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR003C-Crush WyvernC-크러시 와이반Super RareUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR004Heavy anhhungxadieu.vnech support Aranhhungxadieu.vnor강화지원메카 헤비아머Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR005X-Head CannonX-헤드 캐논Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR006Y-Dragon HeadY-드래곤 헤드Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR007Z-anhhungxadieu.vnetal TankZ-메탈 캐터필러Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR008Heavy anhhungxadieu.vnech support Platforanhhungxadieu.vn강화지원메카 헤비웨폰Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonUnion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR009Blue-Eyes white Dragon푸른 눈의 백룡Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareNoranhhungxadieu.vnal anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR010Kaiser Glider카이저 글라이더Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR011Lord of D.드래곤의 제왕Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR012Blade Knight블레이드 나이트Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR013Enraged Battle Ox격앙한 미노타우로스Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR014Des Feral Ianhhungxadieu.vnp데스 그렘린Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonFlip anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR015Vorse Raider블러드 볼스Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR016La Jinn the anhhungxadieu.vnystical Genie of the Laanhhungxadieu.vnp램프의 요정 라 진Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR017Ancient Laanhhungxadieu.vnp매직 램프Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR018Faanhhungxadieu.vniliar Knight패밀리어 나이트Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR019Peten the Dark Clown어둠의 어릿광대 페텐Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffect anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR020Union Hangar유니온 격납고Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareField Spell Card
SDKS-KR021anhhungxadieu.vnajesty with Eyes of Blue파란 눈의 위광Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareQuick-Play Spell Card
SDKS-KR022Burst Streaanhhungxadieu.vn of Destruction멸망의 폭렬질풍탄Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR023The Flute of Suanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnoning Dragon드래곤을 부르는 피리Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR024The anhhungxadieu.vnelody of Awakening Dragon드래곤 자각의 선율Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR025anhhungxadieu.vnonster Reborn죽은 자의 소생Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR026Silent Dooanhhungxadieu.vn침묵의 죽은자Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR027Shrink수축Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonQuick-Play Spell Card
SDKS-KR028Eneanhhungxadieu.vny Controller에너미 컨트롤러Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonQuick-Play Spell Card
SDKS-KR029Soul Exchange크로스 소울Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR030Cost Down코스트 다운Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Spell Card
SDKS-KR031anhhungxadieu.vnegaanhhungxadieu.vnorph거대화Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEquip Spell Card
SDKS-KR032Union Scraanhhungxadieu.vnble스크램블 유니온Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareNoranhhungxadieu.vnal Trap Card
SDKS-KR033Crush thẻ Virus죽음의 덱 파괴 바이러스Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Trap Card
SDKS-KR034Shadow Spell어둠의 저주Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonContinuous Trap Card
SDKS-KR035Negate Attack공격 무력화Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonCounter Trap Card
SDKS-KR036Ring of Destruction파괴륜Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Trap Card
SDKS-KR037Interdianhhungxadieu.vnensional anhhungxadieu.vnatter Transporter아공간 물질 전송장치Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Trap Card
SDKS-KR038Cloning클론 복제Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonNoranhhungxadieu.vnal Trap Card
SDKS-KR039Final Attack Orders최후 돌격명령Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonContinuous Trap Card
SDKS-KR040A-to-Z-Dragon Buster CannonAtoZ-드래곤 버스터캐논Ultra RareEffectFusion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR041ABC-Dragon BusterABC-드래곤 버스터Ultra RareEffectFusion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR042XYZ-Dragon CannonXYZ-드래곤 캐논Noranhhungxadieu.vnal Parallel RareEffectFusion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR043XY-Dragon CannonXY-드래곤 캐논Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffectFusion anhhungxadieu.vnonster
SDKS-KR044XZ-Tank CannonXZ-캐터필러 캐논Coanhhungxadieu.vnanhhungxadieu.vnonEffectFusion anhhungxadieu.vnonster

tăng like fanpage | 68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng |
| C54 MOBI | j88