Infinite là gì

      20

vô tận, Thượng đế, bao la là các bạn dạng dịch số 1 của "infinite" thành giờ anhhungxadieu.vnệt. Câu dịch mẫu: There's no doubt: the universe is infinite. ↔ không còn nghi ngờ gì nữa: ngoài trái đất là vô tận.


He is filled with infinite love for you.

Ngài tràn trề tình yêu mến bao la giành riêng cho các anh chị em em.


*

*

It will teach you và testify to you that Christ’s Atonement is infinite because it circumscribes and encompasses & transcends every finite frailty known khổng lồ man.

Bạn đang xem: Infinite là gì


Sách ấy đã dạy mang lại các anh chị em với làm chứng cùng các cả nhà em rằng Sự Chuộc Tội của Đấng Ky sơn là vô hạn vì bao hàm và để mắt tới cùng thừa qua các yếu nhát của nhỏ người.
“After all we can do” (2 Nephi 25:23), we are made whole only through the mercy and grace available through the Saanhhungxadieu.vnor’s infinite and eternal atoning sacrifice (see Alma 34:10, 14).
“Sau khi bọn họ đã làm toàn bộ những gì chúng ta có thể làm” (2 Nê Phi 25:23), thì chúng ta được có tác dụng cho tuyệt đối chỉ nhờ lòng yêu quý xót cùng ân điển tất cả sẵn qua sự hy sinh chuộc tội vô hạn cùng vĩnh cửu của Đấng cứu vãn Rỗi (xin xem An Ma 34:10, 14).
To many who can afford it, a drive in the country, a picnic or an outing is infinitely more refreshing than church seranhhungxadieu.vnces.
Đối với đầy đủ ai tất cả phương tiện, một buổi dạo mát bởi xe ngơi nghỉ đồng quê, một buổi đi nghịch và ăn ngoài trời làm cho tinh thần thoải mái và dễ chịu hơn sự đi lễ ở trong nhà thờ biết bao nhiêu.

Xem thêm: Cách Lấy Mã Zip Id Apple Là Gì, Mã Zip Icloud Là Gì


Barro"s model assumed the following: families act as infinitely lived dynasties because of intergenerational altruism capital markets are perfect (i.e., all can borrow and lend at a single rate) the path of government expenditures is fixed Under these conditions, if governments finance deficits by issuing bonds, the bequests that families grant to their children will be just large enough to offset the higher taxes that will be needed lớn pay off those bonds.
Mô hình của Barro mang sử rằng: families act as infinitely lived dynasties because of intergenerational altruism capital markets are perfect (i.e., all can borrow & lend at a single rate) the path of government expenditures is fixed Dưới những giả định này, nếu chính phủ tài trợ cho thâm hụt chi tiêu bằng phát hành trái phiếu, những khoản thừa kế để dành (bequests) mà các mái ấm gia đình để lại cho con của họ sẽ trở đề nghị đủ phệ để bù lại cho tăng thêm của thuế về sau để trả cho các trái phiếu đó.
Not only does the infinite series sum khổng lồ a finite answer, but that finite answer is the same one that common sense tells us is true.
Không hầu hết chuỗi vô hạn có tổng mang giá trị là một vài hữu hạn, mà lại giá trị hữu hạn ấy còn như nhau như số đông gì theo thông lý, họ tin là đúng.
(Nếu đều cánh cửa ngõ của dấn thức được giữ sạch sẽ, đa số thứ sẽ chỉ ra với con fan đúng với thực chất của nó, là vô hạn).
He had examples that went on forever, và so here was a naturally occurring infinite sequence of infinite numbers ω, ω + 1, ω + 2, ...
Win79 - Game Bài Đẳng Cấp Vượt Thời Đại