Fpt mua trả góp

      21
Chả gọi những người mua trả dần nhỏng làm sao. Cơ mà lại trong ngày hôm qua lên wep xem nó ghi mua trả góp trong khoảng 20p là lấy dc thiết bị, hỏi thường xuyên tới cả học tập vấn đến biết mấy ngôn ngữ :v. Hơn 1h sau thì thấy tn của bạn PFF gửi về cứng cáp mẩm mai gồm thiết bị đùa rồi phía trên