Emerge là gì

      16
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Emerge là gì

*
*
*

emerge
*

emerge /i"mə:dʤ/ nội cồn từ nổi lên, hiển thị, lòi ra (nghĩa bóng) nổi bật lên, rõ ràng lên; nổi lên, nảy ra (vấn đề...) thoát ra khỏi (sự nhức khổ)
ló ranhô lênnhô ranổi lênxuất hiện o nổi lên, nhô lên; trào ra
*Xem thêm: Các Bài Viết Về Có Nên Mua Blackberry Q10 ? Có Nên Mua Blackberry Q10 Hay Không

*

*

emerge

Từ điển Collocation

emerge verb

1 come out

ADV. slowly | suddenly | finally, eventually

PREP.. from The world is only slowly emerging from recession. | into lớn They suddenly emerged inkhổng lồ brilliant sunshine. | out of the musical forms that emerged out of the American blaông xã experience

2 become known

ADV. clearly, strongly One thing emerges very clearly from this study. | gradually | quickly The answer khổng lồ the problem quickly emerged. | recently | later, subsequently It subsequently emerged that he had known about the giảm giá all along. | eventually, ultimately What eventually emerged from the election disaster was a realization that it was time for change.

VERB + EMERGE begin khổng lồ, start to lớn Problems with this drug are now beginning lớn emerge.

PREP.. from Several facts started khổng lồ emerge from my investigation.

3 start khổng lồ exist

ADV. rapidly The Pacific region has rapidly emerged as a leading force on the world stage. | gradually, slowly

PHRASES newly emerged/emerging newly emerging areas of science

Từ điển WordNet


v.

come out into view, as from concealment

Suddenly, the proprietor emerged from his office

become known or apparent

Some nice results emerged from the study

come up lớn the surface of or rise

He felt new emotions emerge
Xem thêm: Top 10 Tựa Game Hay - Quản Lý Hiệu Quả Và Thông Minh Nguồn Tiền Của Bạn

English Synonym và Antonym Dictionary

emerges|emerged|emergingsyn.: appear come into lớn view come outant.: submerge

Chuyên mục: Tin Tức