Công Ty Tnhh Đà Lạt Apex

      270

          Nhiều vị trí lắm nha  

    1.

Bạn đang xem: Công ty tnhh đà lạt apex

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU     SỐ LƯỢNG: 2     YÊU CẦU     - Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung     - ghê nghiệm chuyên ngành xuất nhập khẩu  

    2. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN     SỐ LƯỢNG: 01     YÊU CẦU: Đã làm cho việc trong công ty sản xuất nước ngoài  

    3. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ     SỐ LƯỢNG: 02     YÊU CẦUu: tởm nghiệm nhân sự, tuyển dụng và đào tạo  

    4. NHÂN VIÊN SINH QUẢN     SỐ LƯƠNG: 01     YÊU CẦU     - kinh nghiệm Sinh quản 01 năm trở lên     - Tiếng Trung (nếu có)  

    5. NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG: 02     YÊU CẦU: khiếp nghiệm phiên dịch hiện trường  

    6. NHÂN VIÊN AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG HSE     SỐ LƯỢNG: 01     YÊU CẦU: tởm nghiệm chống cháy CC, an toàn, môi trường  

    7. NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỘI BỘ     SỐ LƯỢNG: 5     YÊU CẦU: không yêu càu khiếp nghiệm  

    8.

Xem thêm: Game Mobile Mới Ra Mắt Game Mobile Và Game Online Mới Trong Ngày

CÔNG NHÂN     SỐ LƯỢNG: 300  

    THỜI GIAN LÀM VIỆC     - Vị trí từ 1 - 7: Giờ hành chính     - Vị trí 8: Đi ca cùng hành thiết yếu (yêu cầu tăng ca nếu có)  

    LƯƠNG     - Vị trí 1- 7: Thỏa thuận     - Vị trí 8: Tổng lương thực nhận: 8.500.000đ – 11.000.000đ     --------     #Việc_làm_Bà_Rịa_Vũng_Tàu     #Việc_làm_Vũng_Tàu     #anhhungxadieu.vnvn #Mun     #Tuyển_nhân_viên_xuất_nhập_khẩu     #Tuyển_nhân_viên_Kế_toán     #Tuyển_nhân_viên_nhân_sự     #Tuyển_nhân_viên_sinh_quản     #Tuyển_nhân_viên_phiên_dịch     #Tuyển_nhân_viên_an_toàn     #Tuyển_nhân_viên_bảo_vệ     #Tuyển_công_nhân  

">

những vị trí lắm nha

1. NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU SỐ LƯỢNG: 2 YÊU CẦU - giờ Anh hoặc giờ đồng hồ Trung - kinh nghiệm chuyên ngành xuất nhập khẩu

2. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN SỐ LƯỢNG: 01 YÊU CẦU: Đã thao tác làm việc trong công ty sản xuất nước ngoài

3. NHÂN VIÊN NHÂN SỰ SỐ LƯỢNG: 02 YÊU CẦUu: tay nghề nhân sự, tuyển chọn dụng cùng đào tạo

4. NHÂN VIÊN SINH QUẢN SỐ LƯƠNG: 01 YÊU CẦU - kinh nghiệm Sinh cai quản 01 năm trở lên trên - giờ đồng hồ Trung (nếu có)

5. NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG TRUNG: 02 YÊU CẦU: tay nghề phiên dịch hiện nay trường

6. NHÂN VIÊN AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG HSE SỐ LƯỢNG: 01 YÊU CẦU: tay nghề phòng cháy CC, an toàn, môi trường xung quanh

7. NHÂN VIÊN BẢO VỆ NỘI BỘ SỐ LƯỢNG: 5 YÊU CẦU: không yêu càu khiếp nghiệm

8. CÔNG NHÂN SỐ LƯỢNG: 300

THỜI GIAN LÀM VIỆC - Vị trí từ là 1 - 7: giờ hành bao gồm - vị trí 8: Đi ca và hành chính (yêu mong tăng ca nếu có)

LƯƠNG - địa điểm 1- 7: thỏa thuận hợp tác - vị trí 8: Tổng thực phẩm nhận: 8.500.000đ – 11.000.000đ -------- #Việc_làm_Bà_Rịa_Vũng_Tàu #Việc_làm_Vũng_Tàu #anhhungxadieu.vnvn #Mun #Tuyển_nhân_viên_xuất_nhập_khẩu #Tuyển_nhân_viên_Kế_toán #Tuyển_nhân_viên_nhân_sự #Tuyển_nhân_viên_sinh_quản #Tuyển_nhân_viên_phiên_dịch #Tuyển_nhân_viên_an_toàn #Tuyển_nhân_viên_bảo_vệ #Tuyển_công_nhân

68gamebai | new88 | game bài đổi thưởng | | C54 MOBI | j88