Giăng 21 bpt;nvb

      26
*
Mary Magdalene, Mary, & Salom walking up khổng lồ the bright empty tomb of Jesus Christ early Sunday morning, Showing Golgotha in the background.

Bạn đang xem: Giăng 21 bpt;nvb


Sau khi Chúa Giêsu trỗi dậy tự cõi chết, bạn đã chỉ ra với những môn đệ những lần. Fan hiện ra chưa phải chỉ trong một ngày, nhưng trong tương đối nhiều ngày, trong suốt thời gian thân cuộc Phục sinh cùng Thăng thiên của Người. Vậy bạn đã hiện ra và đúng là bao nhiêu lần?

Xét về mặt câu chữ mà nói, họ không được biết thêm về toàn bộ những lần Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ trong thời gian 40 ngày này. Thánh sử Gioan đã bao gồm lời phân tích và lý giải cho việc, nguyên nhân các trình thuật Tin mừng chưa phải là phiên bản tường thuật lịch sử vẻ vang đầy đủ: “Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt những môn đệ; nhưng hầu hết dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này” (Ga 20,30). Dầu vậy, những sách tin tốt cũng ghi lại một tần số hiện ra. Đức Giêsu đã hiển thị 10 lần cả thảy với các môn đệ sau thời điểm Người phục sinh.

(1) cùng với bà Maria Mácđala: Đức Giê-su điện thoại tư vấn bà: “Maria!” Bà quay trở lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni!” (nghĩa là “Lạy Thầy”). Đức Giêsu bảo: “Thôi, chớ giữ Thầy lại, vị Thầy không lên cùng Chúa Cha. Mà lại hãy đi gặp anh em Thầy với bảo họ: “Thầy lên cùng phụ thân của Thầy, cũng là phụ vương của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng chính là Thiên Chúa của anh ấy em” (Ga 20,16-17).

(2) Với các bà khác (có lẽ là bà Maria Clêôpát, cùng bà Maria, thân chủng loại ông Giacôbê với ông Gioan): chợt Đức Giêsu đón chạm mặt các bà với nói: “Chào chị em!” các bà tiến lại ngay gần Người, ôm siết lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với những bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy nhằm họ đến Galilê. Họ sẽ tiến hành thấy Thầy ngơi nghỉ đó” (Mt 28,8-10).

(3) Với nhì môn đệ trên đường Emmaus: Cũng ngày hôm ấy, bao gồm hai bạn trong nhóm môn đồ đi cho một làng cơ tên là Emmau, phương pháp Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ chat chit với nhau về tất cả những vấn đề mới xảy ra. Đang cơ hội họ truyện trò và bàn tán, thì thiết yếu Đức Giêsu tiến đến gần và thuộc đi với họ (Lc 24,13-43).

(4) cùng với ông Phêrô (Lần đầu): “Chúa chỗi dậy thiệt rồi, với đã chỉ ra với ông Si-môn” (Lc 24,34).

Xem thêm: Kiểm Tra Dung Lượng File Hibernate, Xóa Hibernate Win 10, Cách Xóa Hiberfil

(5) Với các môn đệ (không gồm ông Tôma): các ông còn vẫn nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông cùng bảo: “Bình an cho anh em!” (Lc 24,36).

(6) Với những môn đệ (có khía cạnh ông Tôma): những cửa phần nhiều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông cùng nói: “Bình an mang lại anh em.” Rồi fan bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, với hãy chú ý xem tay Thầy. Đưa tay ra mà lại đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng mà hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giêsu bảo : “Vì đang thấy Thầy, cần anh tin. Phúc thay những người dân không thấy mà tin!”(Ga 20,26-29)

(7) với bảy môn đệ: Sau đó, Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở biển khơi hồ Tibêria. Bạn tỏ mình ra như thế này. Ông Simôn Phêrô, ông Tôma gọi là Điđymô, ông Nathanaen fan Cana miền Galilê, những người bé ông Dêbêđê cùng hai đệ tử khác nữa, toàn bộ đang nghỉ ngơi với nhau (Ga 21,1-2).

(8) cùng với năm nghìn môn đệ: Sau đó, người đã hiện nay ra với trên năm trăm đồng đội một lượt, trong số ấy phần đông bây chừ còn sống, nhưng một số đã an nghỉ ngơi (1 Cr 15,6).

(9) cùng với ông Giacôbê và các tông đồ: Tiếp đến, bạn hiện ra cùng với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các Tông Đồ(1 Cr 15,7).

(10) Trước lúc Thăng Thiên: Sau đó, bạn dẫn những ông tới bên Bêtania, rồi giơ tay chúc lành cho những ông. Cùng đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông với được lấy lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi quay trở lại Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng nghỉ ngơi trong Đền Thờ nhưng mà chúc tụng Thiên Chúa (Lc 24,50-53).

Win79 - Game Bài Đẳng Cấp Vượt Thời Đại